Publikationer
Skanelabok
Skånelaholm. Ett gods i Uppland

Författare: Sidén, Karin (red.)

ISBN: 978-91-7402-376-3

Antal sidor: 320

Utgivningsår: 2008

Serie: Kulturfastigheter 07

Beställningsinformation: eddy.se


Skånelaholm är naturskönt beläget invid sjön Fysingens östra strand med närhet till både Stockholm och Uppsala. Det strategiska läget till trots är slottet förhållandevis okänt för allmänheten.

Här beskrivs slottet för första gången ur ett flertal perspektiv: som uppländskt gods i en rik kulturgeografisk miljö, som stormaktstida lantslott, som fideikommiss för bruksägarfamiljen Jennings, som kombinerad privatbostad och museum med omfattande samlingar för Herbert och Ing-Marie Rettig och som trädgårds-, park- och naturmiljö genom tiderna.

I boken passerar ett rikt persongalleri förbi från poetikprofessorn och hovrättspresidenten Andreas Gyldenklou på 1600-talet, konstsamlaren, brukspatronen John Jennings på 1700-talet, konstmecenaten Sophia Eleonora Rosenhane på 1800-talet, kulturfrämjarna och donatorerna Ing-Marie och Herbert Rettig på 1900-talet till dagens situation som en av Kungl. Vitterhetsakademiens kulturfastigheter.

Medverkande författare: Kristina Franzén, Sigurd Rahmqvist, Anders Åman, Allan Ellenius, Anna Blomberg, Catharina Nolin, Karin Sidén, Sven Fritz, Johan Åkerlund, Björn Lindeke, Bo Ohlson, Gustaf Trotzig, Allan Ellenius och Lars-Olof Skoglund.