Publikationer
Baodou
Den nordiska arkeologin – historia och tolkning

Författare: BAUDOU, EVERT

ISBN: 91-7402-342-X

Antal sidor: 444

Utgivningsår: 2004

Serie: Monografier, fristående

Beställningsinformation: eddy.se


Boken försöker klarlägga hur den nordiska antikvarianismen och den senare arkeologiska forskningen har tolkat sitt forntida material från 1600-talet till i dag. Den teoretiska basen är Gadamers hermeneutik och begrepp hos Bourdieu och Fleck. Tre faktorer har styrt tolkningarna: arkeologins vetenskapliga och politiska drivkrafter, den arkeologiska forskningens förutsättningar och tolkningsprocessens teori. Allt har sin grund i både vetenskap och samhälle. I undersökningens centrum står tolkningarna av kronologi, folkens etnicitet och den tidiga kulturhistorien.

Den snabba utvecklingen av arkeologisk teori och metod efter 1960 och det ökande avståndet mellan akademisk och ”samhällsintegrerad” arkeologi diskuteras i slutkapitlet.

Evert Baudou är professor emeritus i arkeologi vid Umeå universitet.