Publikationer
Lu
Drottning Lovisa Ulrika och Vitterhetsakademien

Författare: Nilsson, Sten Åke (red.)

ISBN: 91-7402-330-6

Antal sidor: 229

Utgivningsår: 2003

Serie: Monografier, fristående

Beställningsinformation: eddy.se


Temat för denna antologi är Lovisa Ulrika som självständig intellektuell och i lärda herrars sällskap. Boken innehåller följande uppsatser:

Merit Laine, En drottning med ”manna-wett”
Marie-Christine Skuncke, Lovisa Ulrikas korrespondens med utländska författare och lärda
Jonas Nordin, Anders Johan von Höpken – ”Sveriges Tacitus”
Ingemar Carlsson, Olof von Dalin – Hovskalden
Torkel Stålmarck, De vittra tävlingarna i ”Drottningens akademi”
Bo Vahlne, Le goût grec – Om biblioteksinredningen på Drottningholm
Mats Rehnström, Lovisa Ulrikas sista boksamling
Eva-Lena Karlsson, Ett galleri av ”lärde fruntimmer”
Sten Åke Nilsson, Änkedrottningens sorti.