Publikationer
Centralkyrkor inom Svenska kyrkan 1820–1920

Författare: MALMSTRÖM, KRISTER

ISBN: 91-7402-205-9

Antal sidor: 534

Utgivningsår: 1990

Serie: Monografier, fristående

Beställningsinformation: eddy.se


Med en byggnadsantikvarisk inventering.