Publikationer
Svenska stavkyrkor jämte iakttagelser över de norska samt redogörelse för i Danmark och England kända lämningar av stavkonstruktioner

Författare: ECKHOFF, Emil

ISSN: 0347-0873

Antal sidor: 377

Utgivningsår: 1914–1916

Serie: Monografier, numrerade 09

Beställningsinformation: Out of print