Publikationer
Stensjö by, ett levande kulturminne

Författare: GUSTAWSSON, KARL ALFRED & KVARNING, LARS-ÅKE

ISBN: 91-7402-032-3

Antal sidor: 80

Utgivningsår: 1976

Serie: Monografier, fristående

Beställningsinformation: eddy.se