Publikationer
Åb 2018
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 978-91-88763-08-2

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 296

Utgivningsår: 2018

Serie: Årsbok 2018

Beställningsinformation: Beställ här


Årsboken innehåller bl.a. följande texter:

Erik Aksel Nielsen: Rundetårn, en gåde inden i en gåde 

Gunnel Cederlöf: Om flöden och gränser: Att resa motströms från Bengalen till Yunnan under tidigt 1800-tal 

Robert Erikson: Kan den sociala rörligheten ökas genom politiska åtgärder? 

Fredric Bedoire: Högborgerlighet och filantropi. Livet på Villagatan 

Sten Ebbesen: Sprog, logik og diskussion i europæisk tænkning og akademisk praksis 

Margaretha Rossholm Lagerlöf: Accelerator – en satsning för forskning och konst på Stockholms universitet 

Gunnel Ekroth: Men vad håller kentauren i handen? Avbildningar och attityder till köttkonsumtion i antikens Grekland 

Ingela Nilsson: Tillfälleslitteraturens berättarröst: ett exempel från 1100-talets Konstantinopel 

Jonas Ebbesson: Juridik och jurister när sammanhang vidgas och gränser förändras

Anne-Marie Leander Touati: Pompeji i Stockholm. Historiserande hus som historia