Publikationer
Johannes magnus
Johannes Magnus. Goternas och svearnas historia

Författare: JOHANNESSON, Kurt & HELANDER, Hans (översättning och kommentarer)

ISBN: 978-91-7402-455-5; 978-91-7402-457-9; 978-91-7402-458-6

ISSN: 0083-6788

Antal sidor: 720 + 380

Utgivningsår: 2018

Serie: Historiska serien 35

Beställningsinformation: Beställ eller ladda ner gratis här


HISTORIA DE OMNIBUS GOTHORUM SVEONUMQUE REGIBUS (”Historia om goternas och svearnas alla kungar”) skrevs av Johannes Magnus, Sveriges siste katolske ärkebiskop, som dog i exil 1544. I det väldiga verket berättar författaren om Sveriges alla kungar, ända från rikets grundande kort tid efter syndafloden, och dessutom om goternas utvandring och deras öden i främmande länder. Boken väckte intresse i Europa, och den fick stor betydelse för Vasakungarnas självbild och senare för stormaktstidens historieskrivning. ”Goticismen” blev påbjuden svensk statsideologi. Johannes Magnus menade att hans historieverk skulle läsas också som en furstespegel och inte minst som ett passionerat försvar för den katolska kyrkans absoluta maktanspråk. Kurt Johannessons översättning är den första kompletta översättningen av verket från latin till svenska och ges här ut med originaltryckets illustrationer. Det andra bandet innehåller inledande texter samt utförliga kommentarer av Kurt Johannesson och Hans Helander.

 

Boken tilldelades Svensk Bokkonsts Diplom för god bokform 2018. Formgivare är Lars Paulsrud. Motiveringen lyder:

”Suverän nygestaltning av klassiskt verk från 1500-talet i ny översättning och med skickligt hanterade träsnitt. Rätt pappersval gör böckerna hanterbara och läsvänliga. Fint samspel mellan renässanstypografi och modern typografi. Formen ger historisk tyngd utan att förfalla till pastisch och kassetten i klot förstärker känslan av praktutgåva.”