Publikationer
Hs 34
Senmedeltida textskatt i uppländska kyrkor. Samtliga bevarade språkband med kommentarer och analyser

Författare: SANDQUIST ÖBERG, Christina

ISBN: 978-91-7402-454-8

ISSN: 0083-6788

Antal sidor: 403

Utgivningsår: 2017

Serie: HANDLINGAR: Historiska serien 34

Beställningsinformation: Beställ eller ladda ner här


I de medeltida kyrkorna i Uppland finns ett stort antal kyrkomålningar bevarade från 1400-talet och början av 1500-talet. Intill scener ur Bibeln och helgonlegenderna finns även språkband med latinska texter såsom namn, böner, korta texter på prosa och vers, eller utdrag ur liturgiska texter.

I Senmedeltida textskatt i uppländska kyrkor presenteras nu för första gången en fullständig dokumentation och filologisk analys av dessa latinska språkband. Tolkningen av texterna hjälper oss att förstå målningarna och texterna i deras senmedeltida sammanhang, där språkbanden också kan ses som en samling texter för de senmedeltida prästerna att utgå ifrån och inspireras av i sina predikningar. Genom att innehållet i textbanden sätts i relation till målningarna ges också möjligheter till en omtolkning av bildmotiven, som tidigare endast studerats ur ett konstvetenskapligt perspektiv.