Publikationer
Årsbok 2016
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 978-91-7402-452-4

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 245

Utgivningsår: 2016

Serie: Årsbok 2016

Beställningsinformation: Beställ här


Årsboken innehåller bl.a. föredrag av:

Hans Henrik Brummer: Den gyllene grenen

Dag Prawitz: Lewis Carrolls berättelse om Akilles och Sköldpaddan eller Om giltigheten hos deduktiva slutledningar > pdf-fil

Janken Myrdal: Stora synteser och sammanställningar > pdf-fil

Bengt G. Karlsson: Jorden vi ägde. Resursanvändning, genus och privatisering av mark i nordöstra Indien > pdf-fil

Lena Ambjörn: Medicinsk teori i medeltida arabiskt källmaterial > pdf-fil

Sverre Bagge: Weibullskolen – en kritisk undersøkelse > pdf-fil

Elisabeth Rynning: Mänskliga rättigheter och biomedicinen – drivkrafter i rättsutvecklingen > pdf-fil

Arne Jarrick: Samla er till större och färre frågor, humanister! En diskussion om det humanvetenskapliga uppdraget > pdf-fil

Karin Sidén: Ljusets och seendets magi. Om friluftsmåleri då och nu

Astrid Söderbergh Widding: Om filmen > pdf-fil