Publikationer
Omslag2015
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 978-91-7402-441-8

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 245

Utgivningsår: 2015

Serie: Årsbok 2015

Beställningsinformation: eddy.se


Årsboken innehåller bl.a. föredrag av:
 

Lin Annerbäck & Maria Vretemark: Sökandet efter Magnus Ladulås > pdf-fil

Olle Ferm: Ett klassiskt perspektiv på en oanständig bok. Il Decameron och romersk filosofi > pdf-fil

Minna Skafte Jensen: Nutidige epostraditioner som nøgle till Homer
> pdf-fil

Mats Malm: Digitala texter och forskningsfrågor > pdf-fil

Peter Hedström: Analytisk sociologi, sociala nätverk och samhällets dynamik > pdf-fil

Maarit Jänterä-Jareborg: Under vilken lag lyder en människa? Om nationalitet, hemvist och tro som grunder för tillhörighet > pdf-fil

Gunlög Fur: Jakobsson upptäcker Amerika – svenskar möter kiowaindianer 1915–2015 > pdf-fil

Marianne Gullberg: Att få grepp om betydelse. Vad gester avslöjar om språk och språkinlärning > pdf-fil

Laila Kitzler Åhfeldt & Magnus Källström: Runverket på 2000-talet >pdf-fil

Anders Andrén: En fråga om tid > pdf-fil