Publikationer
K87front
Svensk antikforskning vid Medelhavet. Gustaf VI Adolf och fältarkeologi i historiskt perspektiv

Författare: Whitling, Frederick (red.)

ISBN: 978-91-7402-427-2

ISSN: 0348-1433

Antal sidor: 116

Utgivningsår: 2014

Serie: KVHAA Konferenser 87

Beställningsinformation: eddy.se (även för fri nedladdning i pdf-format)


Här ges en överblick av svensk antikforskning i Medelhavsområdet från början av 1800-talet till 1970-talet. Fokus ligger på kung Gustaf VI Adolf och hans roll som arkeolog och ordförande i ett flertal arkeologiska sammanhang under tiden som kronprins, åren 1907–1950.

Konferensvolymen speglar såväl forskningsmässiga utmaningar som en ansats att diskutera svensk arkeologi i Medelhavsområdet i historiskt perspektiv. Kungahusförbindelsens roll i termer av forskningsinitiering har i det avseendet varit odiskutabel, samtidigt som exempelvis maktspel och samspelet mellan praktik och politik är viktiga faktorer för en mer nyanserad förståelse av detta inflytande. Skriften utgör ett steg på vägen mot en problematisering av Gustaf VI Adolfs roll i detta avseende.

Den svenska fältarkeologiska verksamheten placeras i en vid samhällshistorisk, kulturell och politisk kontext. Diverse forskningshistoriska tolkningsnycklar betonas såsom exempelvis nationalism, politik, kulturarvseffekter, initiatörer i relation till strukturer, kulturella, sociala och ekonomiska förutsättningar, samt könsroller och traditionsuppfattningar. Avsikten med konferensvolymen är att möta det stigande intresset för forskningshistoriska perspektiv.

 

Frederick Whitling (red.) är fil.dr och bedriver forskning i det arkeologihistoriska fältet vid Svenska Institutet i Rom.

Skriften innehåller artiklar av: Ingrid Berg, Anna Blennow, Ingrid Edlund-Berry, Anna Gustavsson, Kristian Göransson, Pontus Hellström, Sanne Houby-Nielsen, Adam Lindhagen, Gullög Nordquist, Hans-Åke Nordström, Arto Penttinen, Paavo Roos, Eva Rystedt, Ann-Louise Schallin, Fredrik Thomasson, Fredrik Tobin och Frederick Whitling.

 

Innehåll > pdf

Abstract > pdf