Publikationer
Handlingar: Handlingar

Register över KVHAA:s handlingar


DEL 1–20
Register öfver Kongl. Svenska Vitterhets akademiens handlingar, delarne 1–5 samt Kongl. Vitterhets historie och antiqvitets akademiens handlingar delarne 1–20.
(Utg. Bror Emil Hildebrand, Stockholm 1852.) Out of print


DEL 21–33 = ny följd 1–13
Förteckning å avhandlingar i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets akademiens handlingar. Ny följd del I–XIII (Del 21–33)
Ingår i Handlingar 33.
Out of print

DEL 21–90
Register över Kungl. Svenska Vitterhets akademiens Handlingar, delarna 21–90. (Lund 1955.) 
Bilaga till Handlingar 90. Out of print

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets akademiens handlingar

Delarna 1–20 Out of print


 

34: 4 Die Ornamentik der Runensteine


PLUTZAR, Friedrich 1924
ISBN:
35 Hällristningar och kultbruk


ALMGREN, Oscar 1926–27
ISBN:
36: 1 Vendelkulturens ålder och ursprung


LINDQVIST, Sune 1926
ISBN:
36: 2 De nordiska folkstammarna i Beowulf


WESSÉN, Elias 1927
ISBN:
36: 3 Gotlands stenåldersboplatser


NIHLÉN, John 1927
ISBN:
37: 1 Gotlands bronsålder 


HANSSON, Hans 1927
ISBN:
37: 3 Stenåldersboplatser i Östergötland. Nya stenåldersboplatser inom Kolmården


ENGSTRÖM, Torsten & THOMASSON, H. 1932
ISBN:
37: 4 Stenåldersboplatser i Östergötland. Ett boplatsområde i Kvarsebo socken


ENGSTRÖM, Torsten & THOMASSON, H. 1932
ISBN:
37: 6 Från stenålderns boplatskultur vid Bråviken


ENGSTRÖM, Torsten 1936
ISBN:
38: 2 Birger Jarls grav i Varnhems klosterkyrka 


FÜRST, Carl M. 1928
ISBN:
40: 3 Die Normannen der Wikingerzeit und das Ladogagebiet


RAVDONIKAS, Vladislav I. 1930
ISBN:
41: 1 Riksantikvarieämbetet


GÖDEL, Vilhelm 1930
ISBN:
41: 2 Konung Oscar I:s politik under Krimkriget


HALLENDORFF, Carl 1930
ISBN:
42: 1 Studies on English placenames


EKWALL, Eilert 1936
ISBN:
42: 3 Johannes Bureus’ arbeten om svenska runinskrifter 


SVÄRDSTRÖM, Elisabeth 1936
ISBN:
45: 2 Den gotländska runkalendern 1328


LITHBERG, N. & WESSÉN, E. 1939
ISBN:
46: 1 Ein eisenzeitliches Rad aus dem Filaren-See in Södermanland, Schweden


POST, Lennart von; OLDEBERG, Andreas & FRÖMAN, Ingmar 1939
ISBN:
46: 2 Karl Knutsson i Preussen 1457–1464 


KUMLIEN, Kjell 1940
ISBN:
47 Kunstprobleme der Merovingerzeit


HOLMQVIST, Wilhelm 1939
ISBN:
48 Stockholm vid 1400-talets slut


SCHÜCK, Henrik 1940
ISBN:
57 Bibliotheca Monteliana. Katalog 


Lundqvist, Maja (red.) 1943
ISBN:
57 (eng) Bibliotheca Monteliana. Catalogue 


Lundqvist, Maja (ed.) 1943
ISBN:
58: 1 Orientalische Briefumschläge in schwedischem Besitz


GEIJER, Agnes & LAMM, Carl Johan 1944
ISBN:
59: 1 Käringsjön. Studier i halländsk järnålder


ARBMAN, Holger 1945
ISBN:
60: 2 Gravfältet på kyrkbacken i Horns socken, Västergötland


SAHLSTRÖM, K. E. & GEJVALL, Nils-Gustaf 1948
ISBN:
66 Die mittlere Steinzeit in Estland


INDREKO, R. 1948
ISBN:
67 Gripsholm under Vasatiden 


WESTLUND, Per-Olof 1949
ISBN:
68 Sveriges yttre politik 1664–1668. Vol. 1


FAHLBORG, Birger 1949
ISBN:
69 Sveriges yttre politik 1664–1668. Vol. 2


FAHLBORG, Birger 1949
ISBN:
70: 1 Nordisk befolkningshistoria under stenåldern 


ÅBERG, Nils 1949
ISBN:
71: 3 ANTIKVARISKA STUDIER IV. Visborgs slott 


LUNDBERG, Erik B. 1950
ISBN:
75 Efterlämnade konsthistoriska studier


UGGLAS, Carl R. af 1951
ISBN:
76 Kronobergs slottsruin 


TUULSE, Armin 1951
ISBN:
77 Mörby. En adelsborg i Uppland 


TUULSE, Armin 1952
ISBN:
79: 2 Gripsholm under den karolinska tiden 


WESTLUND, Per-Olof 1953
ISBN:
89 Bankälla och Stora Ro. Två västgötska brandgropsgravfält


SAHLSTRÖM, K. E. & GEJVALL, Nils-Gustaf 1954
ISBN:
90 Germanic art during the First Millenium A.D.


HOLMQVIST, Wilhelm 1955
ISBN: