Publikationer
Sylloge Nummorum Graecorum

För den svenska delen av Sylloge Nummorum Graecorum-projektet återstår två volymer i Sweden II (II:4 och II:5, båda under arbete). Dessa två volymer ska publiceras som tryckta böcker samt även bli tillgängliga digitalt. 

ISSN 1102-1632


BESTÄLLNINGSINFORMATION

Sweden I:2 och Sweden II:6 distribueras av:
Kungl. Myntkabinettet, Box 5428, 114 84 Stockholm   
tel. 08-519 553 04   
e-post: konferens.butik@myntkabinettet.se

Övriga: eddy.se


 

Sweden I: 1 The collection of his late Majesty King Gustaf VI Adolf. The Fred Forbat collection


Westermark, Ulla (utg.) 1974
ISBN: 91-7192-198-2
Sweden I: 2 Sammlung Eric von Post


Lagergren, Nils (utg.) 1995
ISBN: 91-7192-982-7
Sweden II: 2 The collection of the Royal Coin Cabinet, National Museum of Monetary History, Stockholm.
Part 2. Thrace-Euboia


Westermark, Ulla & Nilsson, Harald (utg.) 1980
ISBN: 91-7402-069-2
Sweden II: 3 The collection of the Royal Coin Cabinet, National Museum of Monetary History, Stockholm.
Part 3. Attica-Lesbos


Westermark, Ulla & Nilsson, Harald (utg.) 1991
ISBN: 91-7402-211-3