Publikationer
Sveriges Runinskrifter

Alla Sveriges runinskrifter publiceras i serien Sveriges runinskrifter. Utgivningen inleddes år 1900 med det första häftet med Ölands runinskrifter. 
 

Serien är överförd till Riksantikvarieämbetet (RAÄ).
 

Det 7 000 sidor stora bokverket är nu digitaliserat och därmed tillgängligt för gratis nedladdning genom Riksantikvarieämbetet (RAÄ).

webbplats: http://samla.raa.se


< Tillbaka till Publikationskatalog