Publikationer
Sveriges Medeltida Personnamn

Serien utgavs tidigare av Kungl. Vitterhetsakademien, men är nu överförd till Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI), Ordbok över Sveriges medeltida personnamn, Uppsala.

För mer information kontakta SOFI    
telefon: 018-65 21 91


webbplats: http://www.sofi.se/


< Tillbaka till Publikationskatalog