Publikationer
Sveriges Kyrkor

Konsthistoriskt inventarium, ISSN 0284-1894

 

I serien Sveriges Kyrkor, konsthistoriskt inventarium finns ett stort antal kyrkor inventerade och dokumenterade. Med text, bilder och ritningar analyseras varje kyrkobyggnad och dess historia liksom den fasta inredningen och inventarierna. Konstinventariet påbörjades 1912 av förre riksantikvarien Sigurd Curman och Johnny Roosval, professor i konsthistoria. Till i dag har 237 volymer utgivits. 

 

Utgivare: Serien utgavs från start gemensamt av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (KVHAA) och Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Serien överfördes till Riksantikvarieämbetet (RAÄ) 1996 som därefter ett antal år stod som ensam utgivare, med sin sista egna volym SvK 233. På senare år har nya titlar tagits fram av Upplandsmuseet respektive KVHAA, se nedan.

 

Digital utgivning för gratis nedladdning av serien är pågående genom Riksantikvarieämbetet (RAÄ):

webbplats: http://samla@raa.se 

 

De tryckta utgåvorna SvK 227-232 samt 234, 236, 237 (om Uppsala domkyrka) har tagits fram och säljs enbart av Upplandsmuseet. Beställning e-post: museibutiken@upplandsmuseet.se

 

År 2015 utkom den tryckta volymen SvK 235 (Vamlingbo kyrka). KVHAA är utgivare.

 

Lager av tryckta böcker, distribution och försäljning: Huvuddelen av de tryckta SvK-volymerna finns att beställa hos KVHAA:s distributör på Gotland. Några av de äldre skrifterna tillhandahålls dock enbart genom vissa lokala museer. Upplandsmuseet tillhandahåller skrifterna om Uppsala domkyrka. 

 

För beställning och ytterligare information om de tryckta volymerna, se KVHAA:s distributör: Sveriges Kyrkor

 

< Tillbaka till Publikationskatalog

 

 

235 Sveriges Kyrkor 235, Vamlingbo kyrka, Hoburgs ting, Gotland band X:1


STOLT, Bengt; under medv. av Lindblad, Jakob 2015
ISBN: 978-91-7402-435-7