Publikationer
Svenska lärde (Natur och Kultur)

Vitterhetsakademiens skriftserie Svenska lärde vill bidra till att fylla en lucka i svensk biografisk litteratur och vetenskapshistoria. I serien utgavs större, populärt hållna biografier över framstående äldre svenska forskare och författare inom de ämnesområden som akademien företräder. För de enskilda biografiernas innehåll ansvarar författarna. Serien utgavs i samarbete med andra förlag: 

     • Bokförlaget Natur och Kultur (1994-2004)
     • Atlantis Bokförlag (2007-2014)

 

OBS: Skriftserien Svenska lärde har nu avslutats. Den kommer att ersättas av serien Lärda i Sverige med utgivningsstart 2018 (på annat förlag). 

 

   The books in this section are published together with other publishers:
 

     • Bokförlaget Natur och Kultur 
     • Atlantis Bokförlag (från och med 2007)Bokförlaget Natur och Kultur  (1994–2004)

 

DAHLGREN, Erik W.


Min lefnad. Minnen 1930. (Utgivna av W. Odelberg)

ISBN 91-27-04263-4

FOGELMARCK, Stig


C.F. Adelcrantz. Ett gustavianskt konstnärsöde

ISBN 91-27-04265-0

LINDBERG, Christer


Erland Nordenskiöld – ett indianlif

ISBN 91-27-05923-5

Nordenfalk, K. & Bjurström, P. (red.)


Carl Nordenfalk. Mest om konst.

ISBN 91-27-05945-6

NORDIN, Svante


Ingemar Hedenius – en filosof och hans tid

ISBN 91-27-09915-6

SCHÜCK, Herman


Hans Forssell – Historiker, publicist, statsråd

ISBN 91-27-08327-6

SVENSON, Sven G.


Erland Hjärne. En historikers livsöde

ISBN 91-27-03843-2