Publikationer
Slavica Suecana, Series B – Studies

Serien Slavica Suecana består av två underserier: 

I Series A – Publications återutges äldre originaltexter från 1600- och 1700-talen med kommentarer. 
I Series B – Studies publiceras forskningsrön inom detta område. 

ISSN 1102-2426
 

  The series Slavica Suecana has two subsections:

The aim of Series A – Publications, is to reprint old published documents relating to Slavica. 
The Series B – Studies, presents papers and investigations concerning such material. 

 
B: 01 The Pre-Lomonosov Period of the Russian Literary Language (Dolomonosovskij period russkogo literaturnogo jazyka) 


Sjöberg, A., Durovic, L. & Birgegård, U. (eds) 1992
ISBN: 91-7402-213-X