Publikationer
Sancta Birgitta

Serien utgavs från 1956 till 2002.

 

Rev. I Revelaciones, Liber I


Undhagen, Carl-Gustaf (red.) 1977
ISBN: 91-7402-060-9
Rev. II Revelaciones, Liber II


Undhagen, Carl-Gustaf & Bergh, Birger (red.) 2001
ISBN: 91-7402-313-6
Rev. III Revelaciones, Liber III


Jönsson, Ann-Mari (red.) 1998
ISBN: 91-7402-288-1
Rev. IV Revelaciones, Liber IV


Aili, Hans (red.) 1992
ISBN: 91-7402-219-9
Rev. V Revelaciones, Liber V


Bergh, Birger (red.) 1971
ISBN: 91-7192-012-9
Rev. VI Revelaciones, Liber VI


Bergh, Birger (red.) 1991
ISBN: 91-7402-220-2
Rev. VII Revelaciones, Liber VII


Bergh, Birger (red.) 1967
ISBN:
Rev. VIII Revelaciones, Liber VIII. Liber celestis imperatoris ad reges


Aili, Hans (red.) 2002
ISBN: 91-7402-317-9
Rev. extravag. Revelaciones extravagantes


Hollman, L. (red.) 1956
ISBN:
Op. Min. I Opera minora, vol. I. Regula Salvatoris


Eklund, Sten (red.) 1976
ISBN: 91-7402-004-8
Op. min. II Opera minora, vol. II. Sermo angelicus


Eklund, Sten (red.) 1972
ISBN: 91-7192-024-2
Op. Min. III Opera minora, vol. III. Quattuor oraciones


Eklund, Sten (red.) 1991
ISBN: 91-7402-221-0