Publikationer
Riksantikvarieämbetet och Gidlunds förlag

BÖCKER UTGIVNA I SAMARBETE MED RAÄ OCH GIDLUNDS FÖRLAG

Ingen av böckerna finns kvar på förlaget. Distribueras av eddy.se ab i Visby.

 

JANSSON, Sven B. F.


Runes in Sweden (2:a tryckningen)

ISBN 91-7844-067-X

NORDSTRÖM, Alf


Bergsmän och brukspatroner

ISBN 91-9844-071-8