Publikationer
Rannsakningar efter antikviteter

Serien utgavs från 1960 till 1998.

 

Bd I Uppland, Västmanland, Dalarna, Norrland, Finland.
Häfte 1. Text


Olsson, Ingemar; Stahre, Nils-Gustaf & Ståhle, Carl Ivar (utg.) 1960
ISBN:
Bd II Södermanland, Närke, Värmland, Västergötland, Östergötland, Gotland.
Häfte 1. Text


Olsson, Ingemar; Stahre, Nils-Gustaf & Ståhle, Carl Ivar (utg.) 1969
ISBN:
Bd III Öland, Småland, Blekinge, Halland, Skåne.
Häfte 1. Text


Ståhle, Carl Ivar & Stahre, Nils-Gustaf (utg.) 1992
ISBN: 91-7402-222-9
Bd IV Ortnamns- och personnamnsregister


Ståhle, Carl Ivar & Stahre, N.-G. (utg.) 1998
ISBN: 91-7402-281-4