Publikationer
Natur och Kultur

BÖCKER UTGIVNA I SAMARBETE MED NATUR OCH KULTUR. 
De publikationer i denna avdelning som fortfarande finns i tryck kan beställas från Natur och Kulturs webbplats. I några fall där böckerna är slutsålda på förlaget förfogar akademien över en restupplaga. Dessa böcker kan beställas direkt från KVHAA. 

Svenska lärde (1994–2004)
> förteckning


Vitterhetsakademiens skriftserie om Europa
> förteckningKonferensrapporter
 

Brummer, Hans Henrik & Ellenius, Allan (red.)


Naturen som livsrum. Ekologiska perspektiv i modern litteratur och bildkonst

ISBN 91-27-07053-0

Ellegård, Alvar (red.)


Om själen

ISBN 91-27-03805-X

Jeffner, Anders & Uddenberg, Nils (red.)


Biologi och livsåskådning

ISBN 91-27-04039-9

Johannesson, Kurt (red.)


Vetenskap och retorik

ISBN 91-27-08313-6