Publikationer
Monografier, numrerade

Serien avslutades 1981.

 

02 S:t Clemens kyrka i Visby


ECKHOFF, Emil 1912
ISBN:
03 Graffältet vid Vendel


STOLPE, Hjalmar & ARNE, Ture J. 1912
ISBN:
04: 1–2 Die ältere Eisenzeit Gotlands. 1–2


ALMGREN, Oscar & NERMAN, Birger 1914–1923
ISBN:
05 Grottan Stora Förvar på Stora Karlsö


SCHNITTGER, Bror, KOLMODIN, Lars & STOLPE, Hjalmar 1913
ISBN:
07 Skånes medeltida dopfuntar. 1–4


TYNELL, Lars 1913–1921
ISBN:
12: 1 Visby stadsmur. 1. Text


ECKHOFF, Emil & JANSE, Otto 1936
ISBN:
12: 2 Visby stadsmur. 2. Planscher


ECKHOFF, Emil & JANSE, Otto 1922
ISBN:
13 Nya Sankt Göransstudier


ROOSVAL, Johnny 1924
ISBN:
14 Den nordiska folkvandringstidens kronologi


ÅBERG, Nils 1924
ISBN:
15 Bronsåldersmanteln från Gerumsberget i Västergötland


POST, Lennart von, WALTERSTORFF, Emelie von & LINDQVIST, Sune 1924-1925
ISBN:
16 Aranaes, en 1100-talsborg i Västergötland


SCHNITTGER, Bror & RYDH, Hanna 1927
ISBN:
17 La nécropole de Vendel


STOLPE, Hjalmar & ARNE, T. J. 1927
ISBN:
21 Die Völkerwanderungszeit Gotlands


NERMAN, Birger 1935
ISBN:
23 Uppsala högar och Ottarshögen 


LINDQVIST, Sune 1936
ISBN:
25 Narva, eine baugeschichtliche Untersuchung


KARLING, Sten 1936
ISBN:
26 Stenåldersboplatserna vid Siretorp, Mjällby socken, Blekinge


BAGGE, Axel & KJELLMARK, Knut 1939
ISBN:
27: 1–2 Armour from the battle of Wisby 1361. 1–2


THORDEMAN, Bengt; INGELMARK, Bo E. & NÖRLUND, Poul 1939
ISBN:
28: 1 Gotlands Bildsteine. 1


LINDQVIST, Sune; GUSTAFSON, Gabriel & NORDIN, Fredrik 1941
ISBN:
28: 2 Gotlands Bildsteine. 2


LINDQVIST, Sune; GUSTAFSON, Gabriel & NORDIN, Fredrik 1942
ISBN:
28a Die architektonischen Terrakotten. Text & Tafeln


Åkerström, Åke (utg.) 1940
ISBN:
29 Senmedeltida profant silversmide i Sverige


UGGLAS, Carl R. af 1942
ISBN:
30 Das Grabfeld von Västerbjers auf Gotland


STENBERGER, Mårten; DAHR, Elias & MUNTHE, Henr. 1943
ISBN:
31: IV Kalmar slotts historia.
IV. Ritningar


OLSSON, Martin 1944
ISBN:
32 Liber ecclesiae Vallentunensis 


SCHMID, Toni 1945
ISBN:
33 Medeltida träskulptur i Estland 


KARLING, Sten 1946
ISBN:
34: 1 Die Schatzfunde Gotlands der Wikingerzeit 
1. Text


STENBERGER, Mårten 1958
ISBN:
37 Studien über die schwedische Bootaxtkultur


OLDEBERG, Andreas 1952
ISBN:
38 Björsätersmålningarna 


LINDBLOM, Andreas 1953
ISBN:
41 Grobin-Seeburg. Ausgrabungen und Funde


NERMAN, Birger 1958
ISBN:
45 Dalarnas järnålder 


SERNING, Inga 1966
ISBN:
47 The archaeology of Skedemosse. III. Die Knochenfunde von Säugetieren und von Menschen


BOESSNECK, Joachim, VON DEN DRIESCH-KARPF, Angela & GEJVALL, Nils-Gustaf 1969
ISBN:
48 B Die Vendelzeit Gotlands. II. Beilage


NERMAN, Birger 1969
ISBN:
48 T Die Vendelzeit Gotlands. II. Tafeln


NERMAN, Birger 1969
ISBN:
50 Vadstena gård och kloster. Vol. 1-2


ANDERSON, Iwar 1972
ISBN: 91-7192-014-5
52 Norrländska kyrkoinredningar. Från reformation till ortodoxi


HAMBERG, Per-Gustaf 1974
ISBN: 91-7192-138-9
53: 1 Die ältere Metallzeit in Schweden. I


OLDEBERG, Andreas 1974
ISBN: 91-7192-139-7
53: 2 Die ältere Metallzeit in Schweden. II


OLDEBERG, Andreas 1976
ISBN: 91-7402-001-3
55 Die Vendelzeit Gotlands I:1, Text 


NERMAN, Bengt 1975
ISBN: 91-7402-016-1
56 Upplands hällristningar 


KJELLÉN, Einar 1976
ISBN: 91-7402-020-X