Publikationer
Monografier, fristående

Utgavs från 1881 till 2013.

AMBROSIANI, S.


Gotländska kyrkoinventarier

ISBN

ANDERSSON, ARON


Mediaeval Drinking Bowls of Silver Found in Sweden

ISBN 91-7402-121-4

BACHMAN, Marie-Louise


Vitterhetsakademiens bibliotek 1786–2000

ISBN 91-7402-328-4

FRANZÉN, ANNE MARIE & NOCKERT, MARGARETA


Prydnadssömmar under medeltiden. Fjärde uppl. 

ISBN 978-91-7402-412-8

FRIESEN, OTTO VON


Rökstenen. Läst och tydd

ISBN

GEIJER, A., FRANZEN, A.-M. & NOCKERT, M.


Drottning Margaretas gyllene kjortel i Uppsala domkyrka. (Första uppl.)

ISBN

GEIJER, AGNES; FRANZEN, ANNE MARIE & NOCKERT, MARGARETA


Drottning Margaretas gyllene kjortel i Uppsala domkyrka. Andra uppl., omarbetad av M. Nockert

ISBN 91-7402-249-0

GUSTAWSSON, KARL ALFRED


Ängen och hagen

ISBN 91-7402-028-5

GUSTAWSSON, KARL ALFRED


Borgs by, ett levande kulturminne

ISBN 91-7402-030-7

GUSTAWSSON, KARL ALFRED & KVARNING, LARS-ÅKE


Stensjö by, ett levande kulturminne

ISBN 91-7402-032-3

HOLTZE, B., NISBETH, Å., ADAMSON, R. & NISSER, M.


Swedish Industrial Archaeology Engelsberg ironworks. A pilot project. 

ISBN

Iregren, Elisabeth; Alexandersen, Verner & Redin, Lars


Västerhus. Kapell, kyrkogård och befolkning

ISBN 978-91-7402-384-8

JOHNSON, SEVED et al.


La Sùede et la Russie. Documents et Matériaux 1809–1818

ISBN 91-7402-172-9

JONSSON, INGE


Vitterhetsakademien 1753–2003

ISBN 91-7402-329-2

KARLSSON, LENNART


Medieval Ironwork in Sweden. Vol. I

ISBN 91-7402-192-3

KARLSSON, LENNART


Medieval Ironwork in Sweden. Vol. II

ISBN 91-7402-194-X

LINDGREN, T.


Sveriges mynt 1719–1776

ISBN

MALMER, MATS P.


The Neolithic of South Sweden. TRB, GRK, and STR

ISBN 91-7402-327-6

MALMSTRÖM, KRISTER


Centralkyrkor inom Svenska kyrkan 1820–1920

ISBN 91-7402-205-9

NILSÉN, Anna


Program och funktion i senmedeltida kalkmåleri

ISBN 91-7402-174-5

Nilsson, Sten Åke (red.)


Drottning Lovisa Ulrika och Vitterhetsakademien

ISBN 91-7402-330-6

OLSSON, MARTIN


Stjernsunds slott i Närke. Tredje omarbetade upplagan

ISBN 91-7402-209-1

Skuncke, Marie-Christine (ed.)


Media and Political Culture in the Eighteenth Century

ISBN 91-7402-344-6

SÄVE-SÖDERBERGH, TORGNY


The Old Kingdom Cemetery at Hamra Dom (El-Qasr wa es-Saiyad)

ISBN 91-7402-248-2