Publikationer
Kulturfastigheter

Skriftserien Kulturfastigheter innehåller böcker, häften och broschyrer som handlar om de fastigheter som Vitterhetsakademien förvaltar.

 

01 Stjernsunds slott i Närke  (häfte)


OLSSON, Martin 1990
ISBN: 91-7402-209-1
02 Stjernsund i Närke. Slottet och godset


Åman, Anders (red.) 2002
ISBN: 91-7402-322-5
03 Kultur och natur i Gråborg och Borgs by på Öland


ROSÉN, Eje 2005
ISBN: 91-7402-351-9
04 Familjen Rettig och donationerna till Kungl. Vitterhetsakademien


FRANZÉN, Kristina 2006
ISBN: 91-7402-364-0
06 Stensjö. En småländsk småbrukarby under förindustriell tid


Roeck Hansén, Birgitta (red.) 2008
ISBN: 978-91-7402-377-0
07 Skånelaholm. Ett gods i Uppland


Sidén, Karin (red.) 2008
ISBN: 978-91-7402-376-3
08 Gråborg på Öland. En borg, ett kapell och en by


Tegnér, Göran (red.) 2008
ISBN: 978-91-7402-380-0
09 ”Skånela hembygdsgård. Ett uttryck för Herbert Rettigs patriotism”  (häfte)


ÅKERLUND, Johan 2008
ISBN: 978-91-7402-376-3, s. 224-241
13 Skånelaholm. En vägledning  (häfte) 


SIDÉN, Karin 2014
ISBN: 978-91-7402-421-0
14 Ödehus. En sommarutställning i Stensjö by 2013-2014  (häfte)


DANIELSSON, Robert m.fl. 2014
ISBN: 978-91-7402-431-9
16 Minnet av Napoleon. 200 år efter Waterloo (häfte)


BONDESON, Lars 2015
ISBN: 978-91-7402-438-8
17 Smuts & hygien 


LALIĆ, Anna 2016
ISBN: 978-91-7402-451-7