Publikationer
KVHAA Konferenser

ISSN 0348-1433

Serien började ges ut 1977.
Beställningsinformation

 

03 Swedish-Polish Literary Contacts


Nilsson, Nils Åke (ed.) 1979
ISBN: 91-7402-090-0
05 Människan, kulturlandskapet och framtiden. En bibliografi


Renting, Arnold (ed.) 1980
ISBN: 91-7402-100-1
06 Safe Guarding of Mediaeval Altarpieces and Wood Carvings in Churches and Museums 


Andersson, Aron & Tångeberg, Peter (eds) 1981
ISBN: 91-7402-114-1
10 J.V. Snellman och hans gärning


1984
ISBN: 91-7402-135-4
16 The Slavic Literatures and Modernism. A Nobel Symposium August 5–8, 1985


Nilsson, Nils Åke (ed.) 1987
ISBN: 91-7402-180-X
18 ”1786”. Vitterhetsakademiens jubileumssymposium 1986


Strömholm, Stig (ed.) 1988
ISBN: 91-7402-186-9
19 Polish-Swedish Literary Contacts. A Symposium in Warsaw, September 22–26, 1986


Janion, Maria & Nilsson, Nils Åke (eds) 1988
ISBN: 91-7402-191-5
20 Sverige och Petersburg. Vitterhetsakademiens symposium 27–28 april 1987


Carlsson, Sten & Nilsson, Nils Åke (red.) 1989
ISBN: 91-7402-195-8
25 Boris Pasternak och hans tid. Föredrag vid symposium i Vitterhetsakademien 28–30 maj 1990


Alberg Jensen, Peter; Bodin, Per-Arne & Nilsson, Nils Åke (red.) 1991
ISBN: 91-7402-218-0
26 Czeslaw Milosz. A Stockholm Conference. September 9–11, 1991


Nilsson, Nils Åke (red.) 1992
ISBN: 91-7402-231-8
30 Rannsakningar efter antikviteter – ett symposium om 1600-talets Sverige


Baudou, Evert & Moen, Jon (red.) 1995
ISBN: 91-7402-246-6
32 Oscar Montelius 150 years 


Åström, Paul (red.) 1995
ISBN: 91-7402-244-X
33 August Strindberg och hans översättare. Föredrag vid symposium i Vitterhetsakademien 8 september 1994


Meidal, Björn & Nilsson, Nils Åke (red.) 1995
ISBN: 91-7402-252-0
34 The Aim of Laboratory Analyses of Ceramics in Archaeology 


Lindahl, Anders & Stilborg, Ole (eds) 1995
ISBN: 91-7402-258-X
35 Qumranlitteraturen. Fynden och forskningsresultaten 


Kronholm, Tryggve & Olsson, Birger (utg.) 1996
ISBN: 91-7402-260-1
37 History-Making. The Intellectual and Social Formation of a Discipline


Torstendahl, Rolf & Veit-Brause, Irmine (eds) 1997
ISBN: 91-7402-266-0
39 State and Minorities 


Alekseyev, Veniamin & Lundkvist, Sven (eds) 1997
ISBN: 91-7402-267-9
40 The World-view of Prehistoric Man


Larsson, Lars & Stjernquist, Berta (eds) 1998
ISBN: 91-7402-279-2
42 Personnamn och social identitet 


Andersson, T., Brylla, E. & Jacobson-Widding, A. (red.) 1998
ISBN: 91-7402-284-9
43 Philipp Melanchthon und seine Rezeption in Skandinavien. 


Stolt, Birgit (red.) 1998
ISBN: 91-7402-286-5
45 Bibeltolkning och bibelbruk i västerlandets kulturella historia 


Kronholm, Tryggve & Piltz, Anders (red.) 1999
ISBN: 91-7402-296-2
46 The Value of Life 


Hermerén, Göran & Sahlin, Nils-Eric (eds) 1999
ISBN: 91-7402-290-3
47 Regionala samband och cesurer. Mitt-Norden-symposium II


Helmfrid, Staffan (red.) 1999
ISBN: 91-7402-291-1
48 Intuitive Formation of Meaning 


Sandström, Sven (red.) 2000
ISBN: 91-7402-303-9
50 Stiernhielm 400 År. Föredrag vid internationellt symposium Tartu 1998


Ohlsson, Stig Örjan & Olsson, Bernt (red.) 2000
ISBN: 91-7402-306-3
51 Roman gold and the development of the early Germanic kingdoms


Magnus, Bente (ed.) 2001
ISBN: 91-7402-310-1
52 Kyrkovetenskap som forskningsdisciplin


Selander, Sven-Åke (red.) 2001
ISBN: 91-7402-312-8
53 Popular Prints and Imagery. Proceedings of an International Conference in Lund 2000


Bringéus, Nils-Arvid & Nilsson, Sten Åke (eds) 2001
ISBN: 91-7402-318-7
54 The chronology of base-ring ware and bichrome wheel-made ware


Åström, Paul (ed.) 2001
ISBN: 91-7402-320-9
56 Swedish-Polish Modernism. Literature – Language – Culture 


Packalén, Malgorzara Anna & Gustavsson, Sven (eds) 2003
ISBN: 91-7402-333-0
57 Nationalutgåva av de äldre geometriska kartorna


Roeck Hansen, Birgitta (red.) 2005
ISBN: 91-7402-347-0
59 Trygghet och äventyr. Om begreppshistoria


Lindberg, Bo (red.) 2005
ISBN: 91-7402-349-7
60 Wislawa Szymborska. A Stockholm Conference May 23–24, 2003


Neuger, Leonard & Wennerholm, Rikard (eds) 2006
ISBN: 91-7402-356-X
61 Konsterna och själen. Estetik ur ett humanvetenskapligt perspektiv


Hermerén, Göran (red.) 2006
ISBN: 91-7402-357-8
62 Litteraturens värde – Der Wert der Literatur


Wischmann, A., Haettner Aurelius, E. & Heitmann, A. (red.) 2006
ISBN: 91-7402-359-4
63 Stockholm – Belgrade 


Gustavsson, Sven (red.) 2007
ISBN: 91-7402-362-4
65 Scholarly Journals between the Past and the Future 


Rundkvist, Martin (ed.) 2007
ISBN: 978-91-7402-368-8
66 Hela världen är en teater. Åtta essäer om Lars Wivallius


Johannesson, Kurt & Möller, Håkan (red.) 2007
ISBN: 978-91-7402-372-5
67 Efter femtio år: Aniara 1956–2006


Landgren, Bengt (red.) 2007
ISBN: 978-91-7402-373-2
68 Jordvärderingssystem från medeltiden till 1600-talet


Ericsson, Alf (red.) 2008
ISBN: 978-91-7402-374-9
70 Kyrkohistoria. Perspektiv på ett forskningsämne


Jarlert, Anders (red.) 2009
ISBN: 978-91-7402-386-2
71 Skärgård och örlog. Nedslag i Stockholms skärgårds tidiga historia


Schoerner, Katarina (red.) 2009
ISBN: 978-91-7402-388-6
72 Emilia Fogelklou läst i dag. Nio essäer


Jeffner, Anders (red.) 2010
ISBN: 978-91-7402-389-3
73 Saint Birgitta, Syon and Vadstena


Gejrot, Claes, Risberg, Sara & Åkestam, Mia (eds) 2010
ISBN: 978-91-7402-394-7
74 Universitetsrankning och bibliometriska mätningar. Konsekvenser för forskning och kunskapsutveckling 


Waaranperä, Ulrika (sammanställning) 2011
ISBN: 978-91-7402-403-6
75 Jämtland och den jämtländska världen 1000-1645


Holm, Olof (red.) 2011
ISBN: 978-91-7402-404-3
76 Konsten och det nationella. Essäer om konsthistoria i Europa 1850-1950


Olin, Martin (red.) 2013
ISBN: 978-91-7402-407-4
77 Cent ans d'études scandinaves. Centenaire de la fondation de la chaire de Langues et littératures scandinaves à la Sorbonne en 1909


Briens, Sylvain, Gadelii, Karl Erland, Lehman, May-Brigitte & Maillefer, Jean-Marie (éd.) 2012
ISBN: 978-91-7402-408-1
78 Från Nyens skans till Nya Sverige. Språken i det Svenska Riket under 1600-talet


Andersson, Bo & Raag, Raimo (red.) 2012
ISBN: 978-91-7402-409-8
79 Språk och ordkonst i österled


Jeffner, Anders (red.) 2012
ISBN: 978-91-7402-414-2
80 La Linguistique dans tous les sens


Sullet-Nylander, Françoise, Engel, Hugues & Engwall, Gunnel (dir.) 2013
ISBN: 978-91-7402-415-9
81 Trust and Confidence in Scientific Research


Hermerén, Göran, Sahlin, Kerstin & Sahlin, Nils-Eric (eds) 2013
ISBN: 978-91-7402-416-6
82 The Birgittine Experience. Papers from the Birgitta Conference in Stockholm 2011


Gejrot, Claes, Åkestam, Mia & Andersson, Roger (eds) 2013
ISBN: 978-91-7402-417-3
83 Text, tal & tecken. Några perspektiv inom språkforskningen


Lindblom, Björn (red.) 2013
ISBN: 978-91-7402-420-3
84 Flanörens världsbild


Balzamo, Elena (red.) 2014
ISBN: 978-91-7402-423-4
85 Sweden - Serbia and Europe. Periphery or Not?


Lundén, Thomas (ed.) 2014
ISBN: 978-91-7402-424-1
88 The Eufemiavisor and Courtly Culture. Time, Texts and Cultural Transfer


Ferm, Olle, Hedström, Ingela, Lodén, Sofia, Pettersson, Jonatan & Åkestam, Mia (eds) 2015
ISBN: 978-91-7402-436-4
89 Klassisk filologi i Sverige. Reflexioner, riktningar, översättningar, öden


Cullhed, Eric & Lindberg, Bo (eds) 2015
ISBN: 978-91-7402-439-5
90 Kyrkobyggnad och kyrkorum. Forskningsfrågor


von Bonsdorff, Jan, Brohed, Ingmar & Jarlert, Anders (eds) 2017
ISBN: 978-91-7402-440-1
91 Performativity in Literature. The Lund-Nanjing Seminars


Hættner Aurelius, Eva, Chengzhou, He & Jon Helgason (eds) 2016
ISBN: 978-91-7402-443-2
92 Tears, Sighs and Laughter. Expressions of Emotions in the Middle Ages


Förnegård, Per, Kihlman, Erika, Åkestam, Mia & Gunnel Engwall (eds) 2017
ISBN: 978-91-7402-447-0
93 Continuity and Change. Papers from the Birgitta Conference at Dartington 2015


Elin Andersson, Claes Gejrot, E.A. Jones & Mia Åkestam (eds) 2017
ISBN: 978-91-7402-449-4
94 Spiritual and Ecclesiastical BiographiesResearch, Results and Reading


Jarlert, Anders (ed.) 2017
ISBN: 978-91-7402-448-7
95 Dominus Episcopus. Medieval Bishops between Diocese and Court


Anthony John Lappin with Elena Balzamo (eds) 2018
ISBN: 978-91-7402-463-0
96 Platsens kulturella betydelse. Juridiken kring Nationalstadsparken


Ulf Sporrong (red.) 2018
ISBN: 978-91-88763-00-6
97 Early Modern Academic Culture


Lindberg, Bo (ed.) 2019
ISBN: 978-91-7402-464-7
98 Opinionsfrihet och religion


Lindberg, Bo (red.) 2018
ISBN: 978-91-88763-06-8
100 Heritage and Borders


Källén, Anna (red.) 2019
ISBN: 978-91-88763-14-3