Publikationer
Handlingar: Filologisk-filosofiska serien

Filologisk-filosofiska serien började ges ut 1954.

ISSN 0083-677X 

 

02 Studies on the population of Medieval London


EKWALL, Eilert 1956
ISBN:
05 Runstenen vid Röks kyrka


WESSÉN, Elias 1958
ISBN:
06 Historiska runinskrifter


WESSÉN, Elias 1960
ISBN:
07 Ortnamnen i Kopparbergslagen


STÅHL, Harry 1960
ISBN:
15 Proceedings of the VIth congress of Arabic and Islamic studies


Rundgren, Frithiof (ed.) 1975
ISBN: 91-7192-209-1
17 Proceedings of the International colloquium on gnosticism. Stockholm August 20–25 1973


Widengren, Geo & Hellholm, David (eds) 1977
ISBN: 91-7402-025-0
18 L’œuvre poétique de Paulin d’Aquilée


Norberg, Dag (ed.) 1979
ISBN: 91-7402-092-7
19 Studiet av folkdiktningen i Finland intill slutet av 1700-talet


SARAJAS, AnnaMari 1982
ISBN: 91-7402-144-3
20 C. J. L. Almqvist and Romantic Irony


JOHNS BLACKWELL, Marilyn 1983
ISBN: 91-7402-119-2
24 Ivan Engnell. En bibelforskares bana


HIDAL, Sten 2019
ISBN: 978-91-88763-01-3
25 Corpus linguistics in Sweden. Pioneers and their context


ENGWALL, Lars, HEDMO, Tina & PERSSON, Olle 2019
ISBN: 978-91-88763-02-0