Publikationer
Handlingar: Antikvariska serien

Antikvariska serien började ges ut 1954. 

ISSN 0083-6761

 

02 Hossmo. En försvarskyrka med östtorn


TUULSE, A., 1955
ISBN:
03: I–V Studier i bottnisk stenålder. I–V


MOBERG, C.-A. 1955
ISBN:
04 Steingeräte mit Rille


INDREKO, R. 1956
ISBN:
08 Pierre Bullet. The royal architect


LANGENSKIÖLD, Eric 1959
ISBN:
10 Birgittas gyllene skrin


LINDBLOM, Andreas 1963
ISBN:
12 Stegeborgs slott 


LUNDBERG, E. B. 1964
ISBN:
14 Kult och konst i Vadstena kloster


LINDBLOM, A. 1965
ISBN:
22 Linköpings domkyrkas kor 


CNATTINGIUS, B. 1969
ISBN:
28 Idé och verklighet i C. A. Ehrensvärds karikatyrer 


FRYKENSTEDT, H. 1974
ISBN: 91-7192-206-7
29 Studier i Linköpings domkyrkas byggnadshistoria


CNATTINGIUS, B. 1977
ISBN: 91-7402-048-X
30 Symbolbegreppet i konstvetenskapen


POCHAT, G. 1977
ISBN: 91-7402-037-4
32 A Chorological Study of North European Rock Art


MALMER, Mats P. 1981
ISBN: 91-7402-110-9
33 Ängsö kyrka och dess målningar


NISBETH, Å. 1982
ISBN: 91-7402-138-9
34 Rome in the Age of Bernini, Volume I


MAGNUSON, T. 1982
ISBN: 91-7402-112-5
35 Planung europäischer Hauptstädte


HALL, T. 1986
ISBN: 91-7402-165-6
36 Rome in the Age of Bernini, Volume II


MAGNUSON, T. 1986
ISBN: 91-7402-170-2
37 Vadstena slott 1550–1563


UNNERBÄCK, E. 1986
ISBN: 91-7402-176-1
40 (1:a uppl.) Borgar och befästningar i det medeltida Sverige


LOVÉN, Christian 1996
ISBN: 91-7402-263-6
40 (2:a uppl.) Borgar och befästningar i det medeltida Sverige


LOVÉN, Christian 1999
ISBN: 91-7402-293-8
41 ”Gånget ur min hand”. Riddarholmskyrkans stiftargravar


KYHLBERG, Ola & AHLSTRÖM, Torbjörn 1998
ISBN: 91-7402-275-X
42 Ting och tanke. Ikonografi på liturgiska föremål


Pegelow, Ingalill (red.) 1998
ISBN: 91-7402-278-4
43 Den höviska kulturen i Norden


BENGTSSON, Herman 1999
ISBN: 91-7402-297-0
46 The Havor Hoard. The Gold – The Bronzes – The Fort


NYLÉN, Erik, LUND HANSEN, Ulla & MANNEKE, Peter 2005
ISBN: 91-7402-345-4
47 The Dolmen in Alvastra


JANZON, Gunborg O. 2009
ISBN: 978-91-7402-387-9
48 Alvastra pålbyggnad. 1909-1930 års utgrävningar


BROWALL, Hans 2011
ISBN: 978-91-7402-397-8
50 Archaeology as fact and fiction. Mats P. Malmer's archaeological writings 1948-2002


MALMER, Mats P. (ed. and commented by Stig Welinder) 2016
ISBN: 978-91-7402-434-0
51 Kulturminnesvård i efterkrigstid - med Riksantikvarieämbetet i centrum


BIÖRNSTAD, Margareta 2015
ISBN: 978-91-7402-429-6
52 Alvastra pålbyggnad. 1976-1980 års utgrävningar. Västra schaktet


BROWALL, Hans 2016
ISBN: 978-91-7402-444-9
56 Arkeologins fotografier. Några milstolpar


TROTZIG, Gustaf 2018
ISBN: 978-91-7402-462-3