Publikationer
Glossarium till Medeltidslatinet i Sverige

Serien har tidigare utgivits av Kungl. Vitterhetsakademien men är nu överförd till Riksarkivet.

För beställning av publikationerna i denna serie kontakta:
Eva Odelman,    
e-post: eva.odelman@riksarkivet.ra.se    
telefon: 010-476 70 00 vx, 010-476 72 37 dir

webbplats: http://www.riksarkivet.se/< Tillbaka till Publikationskatalog