Publikationer
Excavations at Helgö

Serien utgavs i 18 volymer från 1961 till 2011. Alla volymer finns tillgängliga för köp. 

Planering pågår för digital utgivning med gratis nedladdning.


 

I Report for 1954–1956


Holmqvist, Wilhelm (ed.) 1961
ISBN:
II Report for 1957–1959


Holmqvist, Wilhelm & Arrhenius, Birgit (eds) 1964
ISBN:
III Report for 1960–1964


Holmqvist, Wilhelm (ed.) 1970
ISBN:
IV Workshop. Part I


Holmqvist, W. (ed.) 1972
ISBN: 91-7192-033-1
V: 1 Workshop. Part II


Lamm, Kristina & Lundström, Agneta (eds.) 1978
ISBN: 91-7402-064-1
VI The Mälaren Area


HYENSTRAND, Åke 1981
ISBN: 91-7402-128-1
VII Glass-Iron-Clay 


Lundström, Agneta & Clarke, Helen (eds) 1981
ISBN: 91-7402-132-X
VIII The Ancient Monument 


Lundström, Agneta & Clarke, Helen (eds) 1982
ISBN: 91-7402-134-6
IX Finds, Features and Functions


WIGREN, S. & LAMM, Kristina 1984
ISBN: 91-7402-146-X
X Coins, Iron and Gold


Lundström, Agneta & Clarke, Helen (eds) 1986
ISBN: 91-7402-167-2
XIII Cemetery 116


SANDER, B. 1997
ISBN: 91-7402-272-5
XIV Cemetery 118 and Building Group 7 and Cemetery 115


MELIN, Julie & SIGVALLIUS, Berit 2001
ISBN: 91-7402-319-5
XV Weapon Investigations: Helgö and the Swedish Hinterland


THÅLIN BERGMAN, L. & ARRHENIUS, Birgit 2005
ISBN: 91-7402-343-8
XVI Exotic and Sacral Finds from Helgö


Clarke, Helen & Lamm, Kristina (eds) 2004
ISBN: 91-7402-339-X
XVII Workshop Part III


Clarke, Helen & Lamm, Kristina (eds) 2008
ISBN: 978-91-7402-370-1
XVIII Conclusions and New Aspects


Arrhenius, Birgit & O'Meadhra, Uaininn (eds) 2011
ISBN: 978-91-7402-401-2