Publikationer
Corpus Vitrearum Medii Aevi. Skandinavien 1

Serien avslutad. Bara ett nummer har givits ut.

 

01 Die Glasmalereien des Mittelalters in Skandinavien


ANDERSSON, A., ROUSELL, A., NORDMAN, C. A. & CHRISTIE, S. M. 1964
ISBN: