Publikationer
Bilagor till årsboken

ISSN 0083-6796

 

MATRIKEL Matrikel över ledamöter av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien


Hildebrand, Bengt; Engström, M. & Lilliestam, Å. (utg.) 1992
ISBN: 91-7402-227-X
VERKSAMHET Den fristående akademiens verksamhet 1974–85


1986
ISBN: 91-7402-171-0
VERKSAMHET Vad gör Vitterhetsakademien? (1:a uppl.) 


1991
ISBN: 91-7402-212-1
VERKSAMHET Vad gör Vitterhetsakademien? (2:a omarb. uppl.)


1997
ISBN: 91-7402-268-7
MINNESTECKNING Sigurd Curman. En minnesteckning 


ASPLUND, K. 1966
ISBN:
U-A DOMKYRKA Uppsala Domkyrkas restaureringsfråga. Förslag, utredningar och yttranden


SWARTLING, Ingrid & SÖDERSTRÖM, Göran 1968
ISBN: