Publikationer
Atlantis Bokförlag

BÖCKER UTGIVNA I SAMARBETE MED ATLANTIS
Publikationerna i denna avdelning kan beställas direkt från Atlantis webbplats.


  The books in this section are published together with Atlantis Bokförlag and can be ordered from their website
Svenska lärde (från och med 2007 och fram till och med 2014)
> förteckning

 

Konferensrapport
 

Svensson, Birgitta & Sjöberg, Birthe (red.)


Kulturhjälten. Viktor Rydbergs humanism

ISBN 978-91-7353-312-6