Publikationer
Arkiv: Filologiskt arkiv

Filologiskt arkiv började ges ut 1954. Serien avslutades 2008.

ISSN 0083-6745


01 Maint. Origine et histoire d’un mot


TILANDER, Gunnar 1955
ISBN:
03 Hamlet’s age


DYMLING, Carl Anders 1956
ISBN:
04 Tratado de las enfermedades de las aves de caza


Maler, Bertil (utg.) 1957
ISBN:
05 Nordseegermanische Beiträge


ROOTH, Erik 1957
ISBN:
06 Om vikingatidens runor


WESSÉN, E. 1957
ISBN:
07 Runskålen från Hykie


SVÄRDSTRÖM, Elisabeth 1959
ISBN:
08 Havamal. Några stilfrågor


WESSÉN, Elias 1959
ISBN:
09 Stenfynden i Hovs kyrka


JANSSON, Sven B. F. 1962
ISBN:
10 Skänningebygdens runinskrifter


WESSÉN, Elias 1966
ISBN:
12 Latinets öden i öster


LOMBARD, A. 1967
ISBN:
13 Kring Birgitta


ÖBERG, Jan 1969
ISBN:
15 Augustinus och Rom


HAGENDAHL, Harald 1970
ISBN: -
16 Der Sprachforscher ”behind the looking-glass”


COLLINDER, Björn 1970
ISBN: -
17 Stenografins betydelse för senantikens litteratur


HAGENDAHL, H. 1971
ISBN: 91-7192-003-X
18 Laurentius Petri Gothus. En svensk latinpoet från 1500-talet


Bergh, Birger (utg.) 1973
ISBN: 91-7192-049-8
19 Königliche Kanzlei und Diplomatik in Schweden bis um 1250


ÖBERG, Jan 1974
ISBN: 91-7192-153-2
21 Notes critiques sur l’Hymnarius Severinianus


NORBERG, Dag 1977
ISBN: 91-7402-035-8
22 Nordseegermanische Studien. I


ROOTH, Erik 1979
ISBN: 91-7402-098-6
23 Kring källorna till Bellmans ungdomsdiktning


HILLBOM, Gunnar 1980
ISBN: 91-7402-095-1
24 Nordseegermanische Studien. II


ROOTH, Erik 1981
ISBN: 91-7402-116-8
25 Vad har Spegelberg skrivit?


GUNNENG, Hedda 1981
ISBN: 91-7402-126-5
26 Två förbönslängder från det medeltida Strängnäs


WIKTORSSON, Per-Axel 1982
ISBN: 91-7402-142-7
28 Relations de Dumas père et fils avec la Suède


BÄCKVALL, Hans 1982
ISBN: 91-7402-113-3
29 Nordseegermanische Studien. III


ROOTH, Erik 1983
ISBN: 91-7402-117-6
30 De stavlösa runornas tydning


JANSSON, Sven B. F. 1983
ISBN: 91-7402-131-1
31 Das Runenhorn von Gallehus


ROOTH, Erik 1984
ISBN: 91-7402-145-1
32 L’accentuation des mots dans le vers latin du Moyen Age


NORBERG, Dag 1985
ISBN: 91-7402-154-0
33 Två runstenar i Hälsingland: Malsta och Sunnå


JANSSON, Sven B. F. 1985
ISBN: 91-7402-163-X
34 La mort du roi Souvain. Le Tombel de Chartrose


SANDQVIST, Sven 1985
ISBN: 91-7402-156-7
36 Kring källorna till Fredmans epistlar


HILLBOM, Gunnar 1991
ISBN: 91-7402-216-4
37 Resan till världsstaden / av Olof Verelius.


VERELIUS, Olof 1994
ISBN: 91-7402-238-5
38 Källorna till Fredmans sånger och ”Den Svenske Anacreon” 


HILLBOM, Gunnar 1996
ISBN: 91-7402-265-2
39 Jacob Adlerbeth


LANDEN, Leif 1997
ISBN: 91-7402-273-3
41 Johannes Kolmodin i brev och skrifter


KOLMODIN, Carl Gustaf 1999
ISBN: 91-7402-292-X
42 Linnétraditionen i svensk litteratur. En kritisk översikt


DIXELIUS, Olof 2000
ISBN: 91-7402-300-4
43 Gudmund Jöran Adlerbeth. En biografi


LANDEN, Leif 2000
ISBN: 91-7402-302-0
46 Vokal på glid. Till frågan om östnordisk brytning av kort y


STRID, Jan Paul 2007
ISBN: 978-91-7402-369-5
47 Au champ d’Apollon. Écrits d’expression Française produits en Suède (1550–2006)


Östman, Margareta & Hans (red.) 2008
ISBN: 978-91-7402-375-6
48 Kormaks saga. Historik och översättning Ingegerd Fries


Fries, Ingegerd (utg.) 2008
ISBN: 978-91-7402-378-7