Publikationer
Arkiv: Antikvariskt arkiv

Antikvariskt arkiv började ges ut 1954. Avslutades 2006.

ISSN 0083-6737


 

03 Studier i Linköpings domkyrka 


ROOSVAL, Johnny 1955
ISBN:
04 Valöfyndet 


HOLMQVIST, Wilhelm 1956
ISBN:
05 Gravfältet vid Barkarby 


HOLMQVIST, Wilhelm 1956
ISBN:
06 Kring järnålderns andra period 


NYLÉN, Erik 1956
ISBN:
07 Zu Vincent Sellaers Eklektizismus


HORB, Felix 1956
ISBN:
08 Sengotiska valv i Östergötland 


NISBETH, Åke 1957
ISBN:
09 Some reflections on Hildebrand type A of Æthelræd II


DOLLEY, Reginal Hugh Michael 1958
ISBN:
10 Bronsvimpeln från Grimsta 


BIÖRNSTAD, Margareta 1958
ISBN:
12 Den romanska stenkyrkan i Atlingbo


GUSTAFSSON, Evald 1959
ISBN:
14 Kyrkorna i Stenåsa och Halltorp 


ANDERSON, Iwar 1960
ISBN:
18 Viklaumadonnans mästare 


ANDERSSON, Aron 1962
ISBN:
20 Mynt- och medaljsamlare inom det svenska kungahuset 


RASMUSSON, Nils Ludvig 1962
ISBN:
21 Kalenderstickan från Lödöse 


SVÄRDSTRÖM, Elisabeth 1963
ISBN:
23 En gustaviansk medaljdebatt 


ELLENIUS, Allan 1963
ISBN:
24 A turret for vertical photography


NYLÉN, Erik 1964
ISBN:
29 Nyköpingsstaven och de medeltida kalenderrunorna 


SVÄRDSTRÖM, Elisabeth 1966
ISBN:
30 Gamla kyrkobyggnaden i Kalmar slott 


OLSSON, Martin 1966
ISBN:
32 Roma abbey church in the Middle Ages


SWARTLING, Ingrid 1967
ISBN:
36 Gropkeramikboplatsen Jonstorp RÄ 


MALMER, Mats P. 1969
ISBN:
43 The Muse Gallery of Gustavus III


BRUMMER, Hand Henrik 1972
ISBN: 91-7192-005-6
45 Kyrkobygge och kungamakt i Östergötland 


REDELIUS, Gunnar 1972
ISBN: 91-7192-020-X
47 Ett Eger-skåp på Skokloster. En ikonografisk studie 


BOSTRÖM, Hans-Olof 1972
ISBN: 91-7192-008-0
49 Bygden, skeppen och havet 


NYLÉN, Erik 1973
ISBN: 91-7192-054-4
50 EARLY MEDIEVAL STUDIES 5


1973
ISBN: 91-7192-059-5
53 EARLY MEDIEVAL STUDIES 6


1973
ISBN: 91-7192-104-4
54 EARLY MEDIEVAL STUDIES 7 


1973
ISBN: 91-7192-105-2
55 Kirche und Kloster von Santo Domingo in der Stadt Mexico


BERLIN-NEUBART, Heinrich 1974
ISBN: 91-7192-135-4
57 EARLY MEDIEVAL STUDIES 8


1975
ISBN: 91-7192-178-8
58 Sorteringsschema för kärn- och skivyxor av flinta


ANDERSSON, S., CULLBERG, C., REX, K. & WIGFORSS, J. 1975
ISBN: 91-7192-205-9
60 Erik Lundberg. Arkitekturhistoriker, byggnadsminnesvårdare, trädgårds- och landskapsarkitekt


TUULSE, Armin, WESTLUND, Per-Olof & ALTON, Jerk 1975
ISBN: 91-7192-214-8
62 Julita kloster 


EDENHEIM, Ralph & LIDÉN, Hans A. 1978
ISBN: 91-7402-062-5
63 Strängnäs domkyrkas medeltida korskrank 


ANDERSSON, Aron 1976
ISBN: 91-7402-012-9
65 The mesolithic stone age of eastern middle Sweden


WELINDER, Stig 1977
ISBN: 91-7402-041-2
67 Svante Stenbocks epitafium i Uppsala Domkyrka 


FLODIN, Barbro 1979
ISBN: 91-7402-053-6
69 Emaux Limousins en Suède, les châsses, les croix


ANDERSSON, Britt-Marie 1980
ISBN: 91-7402-073-0
71 Lars Snickare och S. Olofsskåpet i Värmdö kyrka


LIDÉN, Anne 1985
ISBN: 91-7402-153-2
72 Jordan MålareJohannes Snickares altarskåp i Östra Ryds kyrka, Uppland 


KEMPFF, Margareta och NORRBY, Inga 1985
ISBN: 91-7402-157-5
73 Johan Pasch och rokokons dekorativa måleri i Sverige


BÖHN-JULLANDER, Ingrid 1987
ISBN: 91-7402-183-4
74 Sejlruter i Adam af Bremens danske øverden


JØRGENSEN, Ove & NYBERG, Tore 1992
ISBN: 91-7402-223-7
77 Ceramics and clays at Ancient Högom. A ceramological study


HULTHÉN, Birgitta 1995
ISBN: 91-7402-256-3
78 Magnus Granlund, en svensk bildhuggare på 1700-talet


TELHAMMER, Ingrid 1995
ISBN: 91-7402-255-5
81 The Oriental Mounts from Birka’s Garrison. An expression of warrior rank and status


HEDENSTIERNA-JONSON, Charlotte & HOLMQUIST OLAUSSON, Lena 2006
ISBN: 91-7402-358-6