Publikationer
Årsbok

Årsböckerna innehåller Minnesord över avlidna ledamöter, Föredrag, Årsberättelser samt Förteckningar över ledamöter och kansli.

ISSN 0083-6796

 

2019 Kungl. Vitterhetsakademiens Årsbok 2019


2019
ISBN: 978-91-88763-15-0