Publikationer
Nyheter
2020
Cva 5
Corpus Vasorum Antiquorum, Sweden 5

Författare: BLOMBERG, Mary et al.

ISBN: 978-91-88763-03-7

Antal sidor: 81 + plates

Utgivningsår: 2020

Serie: Corpus Vasorum Antiquorum SWEDEN 5

Beställningsinformation: Beställ här


Gustavianum - Uppsala University Museum, Uppsala 2

The Historical Museum at Lunds University, The Cultural Museum of Southern Sweden (Lund) and Malmö Art Museum, Lund 2

 

 

 

As 57 browall omslagtif
Stenålder vid Tåkern

Författare: BROWALL, Hans

ISBN: 978-91-88763-17-4

ISSN: 0083-6761

Antal sidor: 160

Utgivningsår: 2020

Serie: HANDLINGAR: Antikvariska serien 57

Beställningsinformation: Beställ och ladda ner här


Tåkern och Dagsmosse var en kärnbygd under hela stenåldern. En rik naturmiljö, och ett gynnsamt läge för kommunikationer åt alla håll var av utomordentligt stor betydelse för människornas sociala och kulturella liv.

I boken jämförs fyndmaterial från Tåkerns västra strandbygd med det från sjöns östra strandbygd. Skillnader diskuteras i termer av bosättning, försörjningsekonomi, religiösa och rituella strukturer och kommunikationer med omvärlden. 

Mellan- och senmesolitikum liksom mellan- och senneolitikum framstår i fyndmaterialet som expansionsperioder. Runt Tåkern ligger de yngre mesolitiska boplatserna som ett pärlband, och söderut får trattbägarkulturen ett starkt fäste under äldre mellanneolitisk tid genom megalitgraven och pålbyggnaden i Alvastra. Några av dessa boplatser och fyndmaterial belyses särskilt.

 

 

K102 omslag
In i ordens domäner. Anna Rydstedts liv och diktning

Författare: Torbjörn Lodén (red.)

ISBN: 978-91-88763-05-1

ISSN: 0348-1433

Antal sidor: 251

Utgivningsår: 2020

Serie: KVHAA Konferenser 102

Beställningsinformation: Beställ eller ladda ner här


Poeten Anna Rydstedt skulle ha fyllt 90 år 2018. I april samma år höll Anna Rydstedt-sällskapet och Kungl. Vitterhetsakademien ett två dagar långt symposium i Stockholm, ”Att vara Anna i världen – om Anna Rydstedts liv och diktning”. De sjutton bidragen från detta symposium, som förts samman i denna volym, belyser olika aspekter av hennes liv och diktning.

Anna Rydstedt växte upp i Ventlinge på södra Öland. För att kunna studera flyttade hon till Lund, där hon först tog studenten och sedan läste vidare på universitetet och tog en filosofie magisterexamen. I Lund umgicks hon med andra poeter och kom själv att räknas till den så kallade Lundaskolan. Hon debuterade 1953 med diktsamlingen Bannlyst prästinna, och därefter skulle det komma ytterligare sju samlingar. Den sista samlingen Kore kom ut 1994, en kort tid efter hennes död. Anna Rydstedts dikter har humor och värme. Hon skriver ofta om det stora i det lilla men ibland skriver hon också om religion och politik. Här finns många fåglar, husdjur, gräs, blommor men också asfalt, is mörker och ångest. Så här beskriver hon själv sin diktning: ”Det finns mera mörker än ljus i mina dikter, men kanske är det därför att mörkret är så stort som ljuset blir synligt.”

 

 

Finlands kyrkor omslag
Finlands medeltida stenkyrkor

Författare: Markus Hiekkanen, översättning av Camilla Ahlström-Taavitsainen

ISBN: 978-91-88763-11-2

Antal sidor: 944

Utgivningsår: 2020

Beställningsinformation: Beställ här


Under medeltiden, i huvudsak perioden 1430 till 1560, lanserades ett omfattande kyrkoprojekt i Åbo stift – då en del av Uppsala ärkestift – som innebar att kyrkor i sten skulle byggas i stället för de församlingskyrkor i trä som fanns runtom i stiftet. Alla stenkyrkor fullbordades inte, men ett stort antal kyrkobyggnader färdigställdes och finns bevarade i dag. I Finlands medeltida stenkyrkor presenterar Markus Hiekkanen samtliga 104 kyrkoprojekt, landskap för landskap. Varje kapitel inleds med en presentation av landskapet och mot en historisk bakgrund presenteras sedan kyrkornas byggnadshistoria, deras inredning, kalkmålningar och inventarier, både försvunna och bevarade. Ett rikt bildmaterial illustrerar varje kyrka. Boken är en detaljerad kritisk studie av kyrkorummet i det medeltida Åbo stift och utgör ett centralt bidrag till diskussionen om Finlands medeltida kyrkor.

 

Markus Hiekkanen är arkeolog, konsthistoriker och medeltidsforskare och har varit verksam vid Museiverket, Finlands Akademi, Helsingfors universitet och Åbo universitet.

 

Pressmeddelande 3 juni 2020

 

 

K101 omslag
Historien om svensk psykologisk forskning. Utvecklingen från perception och psykofysik

Författare: Gunn Johansson (red.)

ISBN: 978-91-88763-16-7

ISSN: 0348-1433

Antal sidor: 178

Utgivningsår: 2020

Serie: KVHAA Konferenser 101

Beställningsinformation: Beställ eller ladda ner gratis här


Under 1800-talet och första hälften av 1900-talet tillhörde psykologi som akademisk disciplin ibland pedagogiken, ibland filosofin, och de första professurerna i Sverige inom ämnet avsåg psykologi och pedagogik i kombination. Först närmare mitten av 1900-talet etablerades psykologi som ett självständigt ämne och pionjärerna Gunnar Johansson (1911–1999) och Gösta Ekman (1920–1971) fick stor betydelse för svensk psykologisk forskning.

I april 2018 anordnade Psykologihistoriska Sällskapet, med stöd av Kungl. Vitterhetsakademien, ett symposium om psykologins framväxt och utveckling i Sverige. Som utgångspunkt står den forskning om perception och psykofysik som inleddes av Gunnar Johansson vid Uppsala universitet och Gösta Ekman vid Stockholms högskola. I denna skrift beskriver tidigare studenter och medarbetare hur deras forskning påverkats av eller relaterat till den forskning som bedrevs av Johansson och Ekman.

 

 

K99 omslag 1
Images in History/History in Images. Towards an (audio)visual historiography

Författare: Peter Aronsson, Andrej Slávik, Birgitta Svensson (eds)

ISBN: 978-91-88763-07-5

ISSN: 0348-1433

Antal sidor: 280

Utgivningsår: 2020

Serie: KVHAA Konferenser 99

Beställningsinformation: Beställ eller ladda ner gratis här


The outcome of an international symposium taking place on 27–28 April 2017 at the Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities in Stockholm, this anthology can be read from either end. At one end, a number of essays addressing the question of how pictorial, especially photographic, representations can and have been understood either as historical artefacts or as sources of knowledge about the past. In a nutshell, images in history. Turn the book over again and continue reading. At the other end, an equal number of contributions – texts as well as images – that approach the same question from the reverse angle: how pictorial, especially photographic, representations can themselves be used to convey a new and different understanding of the past. In another nutshell, history in images. Taken together, the two parts of the volume are intended, each from its own perspective, to prepare the ground for a new historical (sub)discipline, viz. (audio)visual historiography.

 

2019
Årsbok 2019
Kungl. Vitterhetsakademiens Årsbok 2019
Engnell
Ivan Engnell. En bibelforskares bana

Författare: HIDAL, Sten

ISBN: 978-91-88763-01-3

ISSN: 0083-677X

Antal sidor: 150

Utgivningsår: 2019

Serie: HANDLINGAR: Filologisk-filosofiska serien 24

Beställningsinformation: Beställ här


Ivan Engnell (1906–1964) var under åren 1947–1964 professor i Gamla Testamentets exegetik vid Uppsala universitet. Hans tid markerar ämnets övergång från att vara en främst teologisk disciplin till att bli ett religionshistoriskt orienterat ämne. Engnell introducerade studiet av Gamla Testamentet ur en rent religionshistorisk synvinkel och var en föregångare i forskningen kring det sakrala kungadömet bl.a. genom sina studier av semitisk filologi.

 

 

K100 omslag
Heritage and Borders

Författare: Anna Källén (ed.)

ISBN: 978-91-88763-14-3

ISSN: 0348-1433

Antal sidor: 181

Utgivningsår: 2019

Serie: Konferenser 100

Beställningsinformation: Beställ eller ladda ner gratis här


This volume is the result of a two-day symposium held in Stockholm in 2017. In six papers a multidisciplinary group of scholars explore what happens, philosophically and in practice, when the two concepts and phenomena heritage and borders are combined. Borders are considered in the concrete forms of walls and buffer zones, as well as in the abstract sense of boundaries and demarcations. The conceptual relation between borders and heritage is discussed, and the idea that heritage is about construction borders – both material and mental – is highlighted with concrete examples from across the world. The texts present some of the complex discussions on heritage and borders that take place in various academic disciplines today. In a tran­scription of a joint conversation, key themes such as conflict, negotiation, the in-between, difference, nationalism, essentialization, memory and time are discussed.

 

 

5 ff 25
Corpus linguistics in Sweden. Pioneers and their context

Författare: ENGWALL, Lars, HEDMO, Tina & PERSSON, Olle

ISBN: 978-91-88763-02-0

ISSN: 0083-677X

Antal sidor: 138

Utgivningsår: 2019

Serie: HANDLINGAR: Filologisk-filosofiska serien 25

Beställningsinformation: Beställ här


This volume presents findings from research on the development of corpus linguistics in Sweden as a scientific innovation. It begins with a presentation of the early international development of corpus linguistics as well as the institutional and disciplinary conditions for research on the subject in Sweden, followed by accounts of the first generations of Swedish innovators. External funding and international development were important for these pioneers, alongside the fact that established professors in language departments seem to have been relatively open to the new ideas. Developments in Sweden are placed in an international perspective.

 

 

Slavica suecana bergius webb
Nicolaus Bergius: A Historico-Theological Exercise on the Status of the Muscovite Church and Religion

Författare: Birgegård, Ulla & Hedlund, Monica (eds.)

ISBN: 978-91-88763-13-6

ISSN: 1102-2418

Antal sidor: 330

Utgivningsår: 2019

Serie: Slavica Suecana, Series A - Publications 3

Beställningsinformation: Beställ här


This is an edition of the first part of Nicolaus Bergius’s dissertation Exercitatio Historico-Theologica de statu ecclesiae et religionis Moscoviticae, printed in 1704. The first part of his work consists of two sections: the first historical, comprising 20 chapters, the second dogmatic, comprising 33 chapters, in essence a comparison between the Lutheran catechism and the first part of Peter Mogila’s Orthodox Confession.

The historical section of Bergius’s dissertation contains most of what was known about Russia in the West in terms of people, language, alphabets, faith, translations of the Bible, printed books, printing houses, churches and monasteries, clergy, liturgy, feast days, schools, sects etc. With particular interest Bergius treats the Old Believers, of whom he gives a broad survey. Bergius has read next to everything, and he constantly refers to what his different sources tell about the matter under discussion and often choses the version he finds most trustworthy.

 

 

Kok bok omslag webb
Kok Bok. Ulrika Eleonora Muncks receptsamling på Skånelaholm

Författare: SIDÈN, Karin

ISBN: 978-91-88763-10-5

Antal sidor: 152

Utgivningsår: 2019

Beställningsinformation: Beställ här


Ulrika Eleonora Muncks receptsamling skrevs omkring 1770–1780 och innehåller etthundra-sexton recept på bakverk, desserter, pastejer och andra maträtter. Kokboken gick i arv till Ulrika Eleonoras dotter sångerskan Brita Catharina Lidbeck och tillhör nu den Rettigska samlingen på Skånelaholms slott. Receptsamlingen är på många sätt typisk för en kategori handskrivna kokböcker som författades av adelns och borgerskapets kvinnor i 1700-talets Sverige och ges här ut som faksimil tillsammans med texter av Karin Sidén.

 

 

K97 omslag webb
Early Modern Academic Culture

Författare: Bo Lindberg (ed.)

ISBN: 978-91-7402-464-7

ISSN: 0348-1433

Antal sidor: 236

Utgivningsår: 2019

Serie: KVHAA Konferenser 97

Beställningsinformation: Beställ eller ladda ner gratis här


Traditionally, the Early Modern era is regarded as a down period in the history of universities, between their youthful prosperity in the Middle Ages and the idealist revival in the 19th century. Scholastic and classical tradition, religious orthodoxy, political control, and nepotism hampered progress and made science a concern for courts and academies. Recent research has modified that appraisal, but not done away with it. Nor is it the aim of this volume to challenge it. The majority of the contributions look into practices and habits in teaching, recruiting and scholarship, aiming at a deeper understanding of what is different from today rather than tracing the origins of modernity. However, there are two exceptions to this. One is Oxford and Cambridge, where, it is argued, the beginnings of the research university started in the humanities, the other is the involvement of the University of Leiden in the struggle for Dutch independence.

 

 

Ganander
Undersökning om De så kallade TATTARE eller Zigeuner, Cingari, Bohemiens, Deras härkomst, Lefnadssätt, språk m.m. samt om, när och Hwarest några satt sig ner i Sverige? Till Kongl. Witterhets-academien 1780

Författare: GANANDER, Christfrid

ISBN: 978-91-88763-12-9

Antal sidor: 56

Utgivningsår: 2019 (1780)

Beställningsinformation: Beställ eller ladda ner gratis här


Faksimilutgåva av Christfrid Gananders tävlingsbidrag i historia inlämnat till Kungl. Vitterhetskakademien 1780.

Med förord av Birgitta Svensson.

 

 

 

Vingslag över haga
Vingslag över Haga

Författare: ANDERSSON, Thorbjörn, BECKMAN, Jenny, CULLHED, Anders, ENGDAHL, Horace, LAINE, Christian, LANGE, Ulrich och WALLRUP, Erik

ISBN: 978-91-88763-09-9

Antal sidor: 192

Utgivningsår: 2019

Beställningsinformation: Beställ här


I sju texter om Hagaparken berättar författarna Thorbjörn Andersson, Jenny Beckman, Anders Cullhed, Horace Engdahl, Christian Laine, Ulrich Lange och Erik Wallrup om Hagas skiftande historia från 1700-talet till nutid. 

Planritningar, målningar och moderna fotografier illustrerar parkens roll i staden, landet och Europa och gestaltar dåtidens och samtidens ideal och idévärld. Texterna presenterades först i föreläsningsserien Vingslag över Haga våren 2017, ett samarbete mellan sex kungliga akademier och Kommittén för Gustavianska Parken.

Boken är utgiven av Kungl. Vitterhetsakademien, tillsammans med Kommittén för Gustavianska Parken, Kungl. Akademien för de fria konsterna, Kungl. Musikaliska Akademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Vetenskaps-akademien och Svenska Akademien.