Priser
Rettigska priset 2020

 

RETTIGSKA PRISET 2020 tilldelas två framstående och lovande forskare 

 

professor Anna Dahlgren, Stockholm, för hennes inflytelserika och angelägna forskning inom konstvetenskap med fotokonsten som ett centralt tema. Hennes forskargärning präglas av storskalig överblick och skarpsyn men även flit, organisationsförmåga och stark samarbetsförmåga.

 

professor Paula Henrikson, Uppsala, för hennes omfattande och betydelsefulla forskning inom litteraturvetenskap med ”det långa 1800-talet” i centrum men även rörande samtida diktning. Hennes senaste arbete utgör ett väsentligt bidrag till en realistisk uppfattning i den breda frågan om litteraturens roll som samhällsfenomen.

 

Prissumman är 250 000 till var och en av pristagarna

 

2019

Rettigska priset tilldelas professor Merja Kytö, Uppsala, för hennes innovativa arbeten inom syntax, pragmatik och korpuslingvistik på såväl det tidigmoderna som det nyare engelska språkområdet.

 


 Tidigare pristagare

 

2019  Professor Merja Kytö, Uppsala
2018  Professor Maria Koptjevskaja Tamm, Bromma och professor Sven-Eric Liedman, Göteborg
2017  Professor Lars Bergström, Stockholm
2016  Professor Johan Callmer, Lund
2015  Professor Hans Helander, Uppsala
2014  Docent Lennart Samuelson
2013  Professor Kurt Johannesson, Uppsala
2011  Docent Anna-Sofia Maurin, Lund
2010  Professor Olle Ferm, Stockholm
2009  Professor Ulla-Britta Lagerroth, Lund
2008  Professor emeritus Evert Baudou
2007  Professor Anders Cullhed, Stockholm
2006  Professor Allan Ellenius, Uppsala
2005  Professor Birgit Stolt, Uppsala
2004  Professor Ulla Ehrensvärd, Stockholm