Priser
Rettigska priset 2019

 

Rettigska priset tilldelas professor Merja Kytö, Uppsala, för hennes innovativa arbeten inom syntax, pragmatik och korpuslingvistik på såväl det tidigmoderna som det nyare engelska språkområdet.


Prissumma: 250 000 kr.


 Tidigare pristagare

2018  Professor Maria Koptjevskaja Tamm, Bromma och professor Sven-Eric Liedman, Göteborg
2017  Professor Lars Bergström, Stockholm
2016  Professor Johan Callmer, Lund
2015  Professor Hans Helander, Uppsala
2014  Docent Lennart Samuelson
2013  Professor Kurt Johannesson, Uppsala
2011  Docent Anna-Sofia Maurin, Lund
2010  Professor Olle Ferm, Stockholm
2009  Professor Ulla-Britta Lagerroth, Lund
2008  Professor emeritus Evert Baudou
2007  Professor Anders Cullhed, Stockholm
2006  Professor Allan Ellenius, Uppsala
2005  Professor Birgit Stolt, Uppsala
2004  Professor Ulla Ehrensvärd, Stockholm