Priser
Priser och belöningar 2016

Vid Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid den 21 mars 2016 i Riddarhussalen kommer nedanstående medaljer och priser att utdelas av Akademiens preses Anders Cullhed

> Pressmeddelande 18 mars

 

Medaljer

 

AKADEMIENS GUSTAF ADOLFSMEDALJ med Konungens medgivande

 • konservator Margareta Ekroth Edebo, Göteborg, för betydande insatser för utvecklingen av konserveringsvetenskapen och konservatorsutbildningen i Sverige.
   

 

AKADEMIENS INSKRIFTSMEDALJ I SILVER 

 • till 1:e arkivarien fil lic Lars-Olof Skoglund, Stockholm, för hans insatser i arbetet med Akademiens matrikel, karaktäriserade av stark känsla för personhistoria och akribi.

 

Priser

 

 

WARBURGSKA PRISET

 • till docent Christina Svensson, Lund, för hennes bok Diktaren på dårhuset. Om Esaias Tegnérs sjukdom och sjukdomsdiktning (2012).

  Prissumman är 50 000 kr. Läs mer (pdf)

PRISER FÖR FÖRTJÄNTA VETENSKAPLIGA ARBETEN 2014–2015 

 

 • till fil. dr Susanna Erlandson, Uppsala, för hennes arbete AWindow of opportunity: Dutch and Swedish security ideas and strategies 1942–1948 (2014).
   
 • till fil. dr Peter Henning, Lund, för hans arbete Minne, jag, 1800. Litterär självframställning hos Atterbom, Geijer, Widerberg och Heidenstam (2015). 
   
 • till fil. dr Annika Lindskog, Lund, för hennes arbete Silent Modernism. Soundscapes and the Unsayable in Richardson, Joyce, and Woolf (2014).
   
 • till fil. dr Qian Zhang, Stockholm, för hennes arbete  TPastoralists and the Environmental State: A study of ecological resettlement in Inner Mongolia, China (2015).

  Prissumman är 50 000 kr till var och en.

AKADEMIENS PRIS FÖR BERÖMVÄRD LÄRARGÄRNING INOM SKOLVÄSENDET 

för år 2016 inriktat mot ämnesområdet Moderna språk utom svenska

 • till Sara Bruun, Furutorpskolan i Vinslöv, för att hon med stöd i den digitala tekniken inspirerar och motiverar eleverna att lära sig nya språk.
   
 • till Håkan Friberg, Jacobsskolan i Hässleholm, för att han framgångsrikt kämpat för att modernisera och bredda undervisningen i kinesiska språket i Sverige genom utveckling av metoder, läromedel och kursplaner samt för att han i sin lärargärning entusiasmerat många andra.
 • till Karl-Heinz Schneider, Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg, för att han, med projekt- och rollspelsbaserad undervisning, förbereder eleverna för studier och arbete i Europa genom att de lär sig behärska det tyska språket och får inblick i tysk kultur.

  Prissumman är 50 000 kr till var och en jämte 20 000 kr till vardera skolans bibliotek.

 

RETTIGSKA PRISET 

 • tilldelas professor Johan Callmer, Lund, för att han, genom sin stora språkliga bredd lyckats förena kulturområden från Atlanten till Aralsjön med artefakter och samhällsstrukturer i tolkningar av större historiska skeenden. Hans akademiska gärning öppnar originella internationella perspektiv på förhistoria och historia. Läs mer

  Prissumman är 400 000 kr. 

 

GAD RAUSINGS PRIS FÖR FRAMSTÅENDE HUMANISTISK FORSKARGÄRNING 

 • till professor Erik A. Nielsen, Köpenhamn, för originell forskning om bruket av bilder och bildspråk i skandinavisk diktning under 1600- och 1700-tal. Läs mer

  Prissumman är 1 000 000 kr. 


 

Priser och belöningar tidigare år
 

2015  > pdf-fil
2014  > pdf-fil
2013  > pdf-fil
2012  > pdf-fil
2011  > pdf-fil
2010  > pdf-fil
2009  > pdf-fil 
2008  > pdf-fil