Priser
Priser och belöningar 2017

Vid Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid den 20 mars 2017 i Riddarhussalen kommer nedanstående medaljer och priser att utdelas av Akademiens beskyddare H. M. Konungen

> Pressmeddelande 9 mars

 

Medaljer

 

AKADEMIENS GUSTAF ADOLFSMEDALJ med Konungens medgivande

 • till författaren och biologen Mårten Aronsson, Kristdala, för att han på ett inspirerande sätt visat på värdena i våra gamla kulturbygder och spelat en avgörande roll för att utveckla de synsätt som vi idag anser som självklara inom kulturvård och naturvård. 

AKADEMIENS JETONG I GULD

 • till docent Barbro Ståhle Sjönell, Lidingö för hennes utomordentliga insatser inom det textkritiska området, som manifesterats i vetenskapliga utgåvor samt initiering av och medverkan i editionsnätverk.

AKADEMIENS ANTIKVARISKA MEDALJ I SILVER 

 • till redaktör Birgitta Gustafson, Lärbro, för att hon under två decennier med den vetenskapligt ansedda tidskriften Populär Arkeologi på ett förtjänstfullt sätt främjat opinionsbildning och kontakter mellan forskare och allmänhet.

AKADEMIENS INSKRIFTSMEDALJ I SILVER 

 • till ekonomi- och fastighetsansvarige Robert Danielsson, Stockholm, för hans mångåriga och skickliga skötsel av såväl Akademiens ekonomi som dess kulturfastigheter.

 

Priser

PRISER FÖR FÖRTJÄNTA VETENSKAPLIGA ARBETEN 2015–2016 

 

 • till fil.dr Karl Bruno, Stockholm, för hans avhandling Exporting Agrarian Expertise: Development Aid at the Swedish University of Agricultural Sciences and its Predecessors, 1950–2009. (2016).
   
 • till jur.dr Jameson Garland, Uppsala, för hans avhandling On Science, Law, and Medicine: The case of gender- “normalizing” interventions on children diagnosed as different in sex development. (2016). 
   
 • till fil. dr Cecilia Ljung, Stockholm, för hennes avhandling Under runristad häll: Tidigkristna gravmonument i 1000-talets Sverige. (2016).
   
 • till fil. dr Yoko Yamazaki, Stockholm, för hennes avhandling Monosyllabic Circumflexion in Lithuanian. (2016).
 • Prissumman är 50 000 kr till var och en.

 

UNO LINDGRENS PRIS

 • till docent Elena Balzamo, Chartres, för hennes utomordentliga insatser för kulturförmedlingen mellan Sverige och Frankrike under en lång rad av år.
 • Prissumman är 50 000 kr.

 

 

AKADEMIENS PRIS FÖR BERÖMVÄRD LÄRARGÄRNING INOM SKOLVÄSENDET 

för år 2017 inriktat mot ämnesområdena Klassiska språk och Religionskunskap

 • till Anna Lindstam, Näsbyparksskolan i Täby, för hennes kunniga, engagerade och inspirerande lärargärning i religionskunskapsämnet där hon sätter eleven i fokus
   
 • till Eva Schough Tarandi, Kungsholmens gymnasium i Stockholm, för hennes insatser för de klassiska språken i en svår tid för dessa ämnen och inte minst för hennes arbete i den europeiska samarbetsorganisationen Euroclassica.
 • Prissumman är 50 000 kr till var och en jämte 20 000 kr till vardera skolas bibliotek.

 

 

RETTIGSKA PRISET 

 • till professor Lars Bergström, Stockholm, för hans internationellt inflytelserika fackfilosofiska författarskap och hans värdefulla bidrag till den filosofiska diskussionen i Sverige. Läs mer
 • Prissumman är 400 000 kr. 

 

ANN-KERSTI OCH CARL-HAKON SWENSONS PRIS FÖR HUMANISTISK OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIG FORSKNING

 • till professor Robert Erikson, Stockholm, för hans forskargärning om social rörlighet som lagt grunden för att svensk samhällsforskning befinner sig på högsta internationella nivå. Läs mer
 • Prissumman är 600 000 kr.

 

GAD RAUSINGS PRIS FÖR FRAMSTÅENDE HUMANISTISK FORSKARGÄRNING 

 • till professor Sten Ebbesen, Köpenhamn, för hans originella filologiska och filosofiska forskning i historiska texter om antik och medeltida logik, semantik och kunskapsteori. Läs mer
 • Prissumman är 1 000 000 kr.


 

Priser och belöningar tidigare år
 

2016  > pdf-fil

2015  > pdf-fil
2014  > pdf-fil
2013  > pdf-fil
2012  > pdf-fil
2011  > pdf-fil
2010  > pdf-fil
2009  > pdf-fil 
2008  > pdf-fil