Priser
Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris 2019

 

Akademiens preses Anders Cullhed delar ut Swnson priset 2019 till professor Marianne Gullberg.
Foto: Urban Wedin

 

Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 2019 tilldelas professor Marianne Gullberg, Lund, för hennes banbrytande och erkända arbete inom psykolingvistiken, där hon utvecklat nya metoder och visat resultat som ändrat vår syn på hur och när inlärning sker. Som originell och nyskapande forskare i skärningspunkten mellan språktillägnande, gester och neurokognition har hon väckt stor internationell uppmärksamhet. 

 

Prissumman är 700 000 kr.


Tidigare pristagare

 

2017  Professor Robert Erikson, Stockholm
2015  Professor Dag Prawitz, Stockholm
2013  Professor Per Linell, Linköping
2011  Professor Assar Lindbeck, Stockholm
2009  Professor Karin Johannisson, Uppsala
2007  Professor Östen Dahl, Stockholm
2005  Professor Stig Strömholm, Uppsala