Om
Presidium

 
 

PRESES
professor Anders Cullhed
tel. Akademien: 08-440 42 88
mobil: 070-823 65 38
preses@vitterhetsakad.se

 

STÄNDIG SEKRETERARE
professor Birgitta Svensson
tel. Akademien: 08-440 42 81
hem: 046-306 591
mobil: 073-326 70 11
sekreteraren@vitterhetsakad.se

 

 

VICE PRESES
professor Anders Andrén
mobil: 070-665 86 38
anders.andren@ark.su.se

 

 

VICE SEKRETERARE
professor Bo Lindberg
mobil: 070-384 48 14
bo.lindberg@idehist.gu.se
 

 

 Om Akademien  |  Presidium  |  Förvaltningsutskott  |  Historik  |  Verksamhet  |  Internationell verksamhet