Om
Förvaltningsutskott

I förvaltningsutskottet ingår, från och med den 1 januari 2019, följande ledamöter:

 

professor Anders Cullhed
tel. Akademien: 08-440 42 88
preses(at)vitterhetsakad.se
professor Karin Helander
tel. Akademien: 08-440 42 81
karin.helander(at)vitterhetsakademien.se
professor Anders Andrén
anders.andren(at)ark.su.se

 
professor Hans Kronning
hans.kronning(at)moderna.uu.se
 

professor Elisabet Engdahl
elisabet.engdahl(at)svenska.gu.se

professor Peter Gillgren
peter.gillgren(at)arthistory.su.se

professor Nils-Eric Sahlin
nils-eric.sahlin(at)med.lu.se

professor Barbara Törnquist-Plewa
barbara.tornquist-plewa(at)slav.lu.se


 

professor Mats Widgren
mats.widgren(at)humangeo.su.se

 


Om Akademien  |  Integritetspolicy  |  Presidium  |  Förvaltningsutskott  |  Historik  |  Verksamhet  |  Internationell verksamhet