Om
Förvaltningsutskott

I förvaltningsutskottet ingår, från och med den 1 januari 2018, följande ledamöter:

 

professor Anders Cullhed
tel. Akademien: 08-440 42 88
preses@vitterhetsakad.se
professor Birgitta Svensson
tel. Akademien: 08-440 42 81
sekreteraren@vitterhetsakad.se
professor Anders Andrén
anders.andren@ark.su.se

 
professor Hans Kronning
hans.kronning@moderna.uu.se
 

professor Elisabet Engdahl
elisabet.engdahl@svenska.gu.se

professor Karin Helander
karin.helander@teater.su.se

professor Peter Gillgren
peter.gillgren@arthistory.su.se

professor Nils-Eric Sahlin
nils-eric.sahlin@med.lu.se


 

professor Mats Widgren
mats.widgren@humangeo.su.se

 


Om Akademien  |  Integritetspolicy  |  Presidium  |  Förvaltningsutskott  |  Historik  |  Verksamhet  |  Internationell verksamhet