Ledamoter
Utländska korresponderande ledamöter
Fischer, p
Fischer, Peter M.
invald 3.10.2000 (189)
professor, historiska institutionen, Göteborgs universitet
peter@fischerarchaeology.se
Hatz, g
Hatz, Gert
invald 14.1.1970 (181)
professor, f.d. Hauptkustos vid Museum für Hamburgische Geschichte, Tyskland
wera.hatz@web.de
Kan, Aleksandr
invald 2.6.1992 (253)
överflyttad 2.6 1992 från kategorin utländsk korresponderande ledamot professor emeritus i historia vid universiteten i Uppsala och Oslo

Merrillees, Robert S.
invald 10.1.2005 (191)
dr, f.d. ambassadör, Frankrike
phmrsm@free.fr
Wiener, m
Wiener, Malcolm
invald 9.1.2001 (190)
jur. dr, fil. dr h.c., recipient of the Gold Cross of the Order of The Honour, Greece
mhwiener@villacandia.com