Ledamoter
Ellenius  a.215

Allan Mattias Ellenius


f. 6.8.1927   d. 9.12.2008

Professor i konstvetenskap vid Uppsala universitet


Arbetande ledamot Ha
- Invald 2.3.1982 (nr 375)


Bibliografiska uppgifter

G. Broberg, A. E. död (Svenska Linnésällskapets årsskrift 2008, s. 248).
H. H. Brummer, [nekr.] i KVHAAÅ 2010, s. 27-38.

Nekr. i UNT av H. Brander Jonsson 23/12 och samma dag av H. H. Brummer & B. Grandien, av U. Pettersson, A. Sågvall Hein & C. Sjögren i SvD 24/12 2008, av L. Johannesson i SvD 11/1 2009.

Festskrifter:
Flügelschläge der Geschichte: Festschrift für A. E.: Zusammanenfassungen, red. R. Zeitler (1987);
Historiens vingslag: konst, historia & ornitologi [till A. E.], red. H. Brander Jonsson, G. Broberg & L. Johannesson (1988).