Ledamoter
Dahlberg  t036

Anders Torsten Dahlberg


f. 18.8.1906   d. 11.7.1996

Professor i tyska språket och litteraturen vid Göteborgs universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 12.1.1967 (nr 297)


Bibliografiska uppgifter

Verzeichnis der Schriften von T. D i festskriften nedan. GHM 1942–54 (1957).

G. Korlén, [nekr.] i VSLÅ 1999–2000, s. 161–163;
Verleihung des Jost-van-den-Vondel-Preise 1979 an Prof. Dr. T. D (1979?);
M. Åsdahl Holmberg, [nekr.] i KVHAAÅ 1997, s. 41 ff.;
—, T. D. 1906–1996: minnesteckning (Minnestal hållna på högtidsdagen 1996/1998, s. 47–51, 1998).

Festskrift:
Niederdeutsche Mitteilungen, Jahrg. 29, T. D. bei seiner Emeritierung 1973 (1973).