Ledamoter
Arngart  o.s.937

Olof Sigfrid Arngart


f. 15.4.1905   d. 4.4.1997

Professor i engelska språket vid Lunds universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 5.3.1957 (nr 254)


Bibliografiska uppgifter

Papper i LUB.

G. Kristensson, [minnesord] i VSLÅ 1997–1998, s. 173–180;
K. I. Sandred, [nekr.] i Namn och Bygd 1998, 86, s. 119–120;
C. Schaar, [nekr.] i KVHAAÅ 1998, s. 32–35;
J. Svartvik, [minnesord] i HVSLÅ 1997/98, s. 45–48.

Festskrift:
English studies (Amsterdam) 46:2 (1965) utgavs till O. A:s 60-årsdag som ett ”Arngart anniversary number”.