Ledamoter

Rolf Danielsen


f. 19.10.1922   d. 25.4.2002

Professor i historia vid universitetet i Bergen.


Utländsk ledamot Ha
- Invald 8.1.1991 (nr 253)


Bibliografiska uppgifter

NBL2.

[Nekr.] i HIFO-nytt 2002, s. 4–5.