Ledamoter

Jurij Michailovitj Lotman

(Юрий Михайлович Лотман)


f. 28.2.1922   d. 28.10.1993

Professor i rysk litteratur vid universitetet i Tartu; semiotiker.


Utländsk ledamot Ff
- Invald 2.5.1989 (nr 249)


Bibliografiska uppgifter

Hans arkiv finns i universitetsbiblioteket i Tartu, se flera studier av Tatiana Kuzovkina [Татьяна Кузовкина], bl. a. Архив Юрия Михайловича Лотмана В Библиотеке Тартуского Университета i Studia Litteraria Polono-Slavica, 5. Warszawa, 2000, s. 477–490.
Bibliografi i festskriften från 1992 (se nedan) samt i uppsatssamlingen Избранные статьи, 3 vol. (1993, vol. 3, s. 441–482).

J. Kristeva, On Yury Lotman (Publications of the Modern Language Association 109, 1994, s. 375 f.);
A. Reid, Literature as communication and cognition in Bakhtin and Lotman (1990);
Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа, (1994);
B. Fedorovitj Jegorov [Егоров], Жизнь и творчество Ю. М. Лотмана (Новое литературное обозрение, Научное приложение, 19, 1999);
Structure and tradition in Russian society. Papers from an International Conference in Occasion of the Seventieth Birthday of Yury Mikhailovich Lotman [1992] (Slavica Helsingiensia, 14), ed. Robert Reid et al., 1994);
E. Andrews, Conversations with Lotman: the implications of cultural semiotics in language, literature and cognition (Toronto studies in semiotics and communication, 2003).

En konferens hölls 1999 vid University of Michigan med temat The works of Yuri Lotman in an interdisciplinary context: impact and applicability, men bidragen från denna tycks ännu vara opublicerade.

Festskrifter:
Tillägnades på 60-årsdagen festskriften Finitis duodecim lustris: Сборник статей к 60 летию проф. Ю.М. Лотмана, (1982), och i samband med 70-årsdagen В честь 70- летия профессора Ю. М. Лотмана, (1992), och Сборник статей в честь 70-летия Ю. М. Лотмана, (1992, bibliografi s. 514–565).

En skriftserie till hans minne är Лотмановский Сборник (del 1, Moskva 1995, del 2, Moskva 1997).