Ledamoter

Carl Johan Becker


f. 3.9.1915   d. 3.6.2001

Professor, nordisk arkeolog; Köpenhamn.


Utländsk ledamot Ha
- Invald 7.5.1985 (nr 237)


Bibliografiska uppgifter

E. Ørsnes, Bibliografi over C. J. B:s litterære virksomhed i festskriften nedan, s. 7–17.

DBL 3.

O. Harck, C. J. B. (Archäologisches Nachrichtenblatt, 6, 2001, s. 315–316);
J. Jensen, C. J. B. (Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Oversigt over selskabets virksomhed 2002/03, s. 197–212).

Festskrift:
U. Lund Hansen (red.), Tilegnet C. J. B. på 70-årsdagen 3. september 1985 (Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, 1985).